Ettepanek teenetemärgi andmiseks

Eesti riiklike teenetemärkide korraline andmine toimub üks kord aastas – 24. veebruariks, iseseisvuspäevaks. Erandjuhtudel võib teenetemärgi anda ka muul ajal.

Igaühel on õigus esitada Vabariigi Presidendile ettepanek riikliku teenetemärgi andmiseks. Ettepanekud teenetemärgi andmise kohta tuleb esitada Vabariigi Presidendile teenetemärkide andmisele eelneva aasta 1. novembriks.

Ankeedi võib ka käsitsi või ekraanil täita ning välja trükkida.

Miniatuuri/rosettmärgi taotlemine

Teenetemärgi kavaleril on õigus taotleda lisaks talle antud teenetemärgile teenetemärgi miniatuuri ja täiendavat rosettmärki. Taotlus (koos riigilõivu tasumist tõendava dokumendi või selle koopiaga) esitatakse Vabariigi Presidendi Kantseleile. Enne taotluse esitamist tuleb tasuda riigilõiv riigilõivuseaduses sätestatud suuruses.

Vabariigi Presidendi Kantselei teeb otsuse taotluse rahuldamise kohta 30 päeva jooksul taotluse saamisest arvates ning väljastab taotletu teenetemärgi kavalerile mõistliku tähtaja jooksul.

Riigilõivumäärad:
1) miniatuur – 39 eurot;
2) rosettmärk – 13 eurot.

Riigilõivu tasumisel märkida saajaks Rahandusministeerium
Riigilõiv tasuda kontole SEB a/a EE891010220034796011 (10220034796011) või Swedbank a/a EE932200221023778606 (221023778606)
Tasumisel märkida viitenumbriks 2900080584
Selgituseks märkida taotleja (teenetemärgi kavaler) nimi

Ankeedi võib ka käsitsi või ekraanil täita ning välja trükkida.

Välisriigi au- või teenetemärgid

Eesti kodanik, kellele on antud välisriigi au- või teenetemärk, peab esitama mõistliku tähtaja jooksul pärast au- või teenetemärgi saamist avalduse Vabariigi Presidendi Kantseleile selle teenetemärkide registris registreerimiseks.
Avaldusele lisatakse koopia au- või teenetemärgi tunnistusest.

Ankeedi võib ka käsitsi või ekraanil täita ning välja trükkida.