Riigikogu valis 81 häälega Eesti Vabariigi presidendiks Kersti Kaljulaidi 2016. aasta 3. oktoobril.

President Kaljulaid andis ametivande Riigikogu ees 10. oktoobril 2016.


Vabariigi Presidendi ametiaeg kestab viis aastat.

Loe lisaks presidendi valimiste ja ametiaja kohta

- Reset + Prindi

Vanne

VPK 0874


Astudes Vabariigi Presidendi ametisse, annan mina, (ees- ja perekonnanimi), pühaliku tõotuse kaitsta vankumata Eesti Vabariigi põhiseadust ja seadusi, õiglaselt ja erapooletult kasutada minule antud võimu ning täita ustavalt oma kohuseid kõigi oma võimete ja parima arusaamisega Eesti rahva ja Vabariigi kasuks.

Põhiseaduse § 81