Vabariigi President toetab paljusid
organisatsioone ja ettevõtmisi. Mitmete
koostööde ajalugu ulatub aastate taha,
näiteks pärineb kodukaunistamise liikumine
Eestis 1930ndatest.

- Reset + PDFPrindi

Patroon

Inimõiguste Aastakonverents
Aastakonverents vaatleb erinevaid inimõiguste valdkonna teemasid muutuva maailma kontekstis, seades esiplaanile inimõigused ja julgeoleku ning inimõigused ja interneti. Inimõiguste Instituut on Eesti kõige esimene ja pikaajalisem aktiivselt ning süsteemselt inimõiguste kaitsega tegelev sõltumatu organisatsioon. Instituut asutati 10. detsembril 1992. aastal, rahvusvahelisel inimõiguste päeval. Instituudi asutamise algataja ja esimene patroon oli president Lennart Meri.


Eesti Kodukaunistamise Ühendus
Vabariigi Presidendi algatatud kodukaunistamisliikumise eesmärk on elukeskkonna paremaks muutmine ning Eesti üldilme korrastamine. Eesti Kodukaunistamise Ühendus korraldab iga-aastast võistlust "Kaunis Eesti Kodu", mille võitjatele annab Vabariigi President augustikuus üle auhinnad.


Eesti vabatahtlike tunnustamisüritus
Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskuse korraldatav tublide Eesti vabatahtlike tänuüritus, kus tunnustatakse ja tutvustatakse vabatahtlikku tegevust. Igal aastal valitakse aasta vabatahtlikud ning Vabariigi President annab neile üle tänukirjad.


Carolin Illenzeeri Fond
Sihtasutuse Carolin Illenzeeri Fond eesmärgiks on raha ja mitterahaliste vahendite kogumine lahingus langenud, teenistuses surnud või raskelt vigastada saanud Eesti kaitseväelaste laste toetamiseks. Fond lähtub oma tegevuses hoolivusest ja heast tahtest, selleks, et aidata katta Eesti eest võidelnud kaitseväelaste laste koolituskulud või toetada nende huvitegevust.


Lennart Meri Konverents
Lennart Meri Konverents on Põhja- ja Baltimaade üks suurimaid piirkondlikke välis- ja julgeolekupoliitika foorumeid, kus ala juhtivad analüütikud ning ka tegevpoliitikud nii Euroopast kui ka mujalt maailmast tulevad kokku, et arutada olulisi välispoliitilisi küsimusi ja otsida lahendusi aktuaalsetele julgeolekuprobleemidele. Konverentsi korraldavad rahvusvaheline kaitseuuringute keskus ja Lennart Meri Euroopa Sihtasutus. Esimene Lennart Meri mälestuskonverents toimus 2007. aasta märtsis Tallinnas. Alates 2008. aastast kannab üritus Lennart Meri konverentsi nime. President Lennart Meri suri 14. märtsil 2006. Meri oli presidendiametis aastatel 1992-2001.