Vabariigi President toetab paljusid
organisatsioone ja ettevõtmisi. Mitmete
koostööde ajalugu ulatub aastate taha,
näiteks pärineb kodukaunistamise liikumine
Eestis 1930ndatest.

- Reset + Prindi

Patroon

Inimõiguste Aastakonverents
Aastakonverents vaatleb erinevaid inimõiguste valdkonna teemasid muutuva maailma kontekstis, seades esiplaanile inimõigused ja julgeoleku ning inimõigused ja interneti. Inimõiguste Instituut on Eesti kõige esimene ja pikaajalisem aktiivselt ning süsteemselt inimõiguste kaitsega tegelev sõltumatu organisatsioon. Instituut asutati 10. detsembril 1992. aastal, rahvusvahelisel inimõiguste päeval. Instituudi asutamise algataja ja esimene patroon oli president Lennart Meri.


Eesti Kodukaunistamise Ühendus
Vabariigi Presidendi algatatud kodukaunistamisliikumise eesmärk on elukeskkonna paremaks muutmine ning Eesti üldilme korrastamine. Eesti Kodukaunistamise Ühendus korraldab iga-aastast võistlust "Kaunis Eesti Kodu", mille võitjatele annab Vabariigi President augustikuus üle auhinnad.


Eesti vabatahtlike tunnustamisüritus
Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskuse korraldatav tublide Eesti vabatahtlike tänuüritus, kus tunnustatakse ja tutvustatakse vabatahtlikku tegevust. Igal aastal valitakse aasta vabatahtlikud ning Vabariigi President annab neile üle tänukirjad.


Carolin Illenzeeri Fond
Sihtasutuse Carolin Illenzeeri Fond eesmärgiks on raha ja mitterahaliste vahendite kogumine lahingus langenud, teenistuses surnud või raskelt vigastada saanud Eesti kaitseväelaste laste toetamiseks. Fond lähtub oma tegevuses hoolivusest ja heast tahtest, selleks, et aidata katta Eesti eest võidelnud kaitseväelaste laste koolituskulud või toetada nende huvitegevust.


Lennart Meri Konverents
Lennart Meri Konverents on Põhja- ja Baltimaade üks suurimaid piirkondlikke välis- ja julgeolekupoliitika foorumeid, kus ala juhtivad analüütikud ning ka tegevpoliitikud nii Euroopast kui ka mujalt maailmast tulevad kokku, et arutada olulisi välispoliitilisi küsimusi ja otsida lahendusi aktuaalsetele julgeolekuprobleemidele. Konverentsi korraldavad rahvusvaheline kaitseuuringute keskus ja Lennart Meri Euroopa Sihtasutus. Esimene Lennart Meri mälestuskonverents toimus 2007. aasta märtsis Tallinnas. Alates 2008. aastast kannab üritus Lennart Meri konverentsi nime. President Lennart Meri suri 14. märtsil 2006. Meri oli presidendiametis aastatel 1992-2001.

 

 

Eesti Agrenska Fond
Eesti Agrenska Fondi eesmärk on olla kaasaegne puudega lastele, noortele ja nende peredele suunatud nõustamis- ja arenduskeskus Eestis. Eesti Agrenska pakub puudega last ja noorukit kasvatavatele peredele ja nendega töötavate võrgustikuliikmetele nõustamist, koolitusi ja tugiteenuseid.


Presidendi väitlusturniir
Presidendi väitlusturniir on koostöös Eesti Väitlusseltsiga toimuv turniir algajatele väitlejatele Eesti põhikoolides ja gümnaasiumites. 2015/16 õppeaastal esmakordselt toimunud turniiri korraldatakse üle aasta, eesmärgiga pakkuda koolinoortest väitlushuvilistele võimalust kasvatada oma argumenteerimise ja eneseväljendamise oskust ning nõnda aidata kaasa hea väitluskultuuri levimisele, mis on oluline nii ühiskondlikes aruteludes kui ka töistel koosolekutel ja kaasaegses koolis.

 

Et suvi ei läheks luhta
Eesti Karate Föderatsiooni, Eesti Judoliidu, Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti koostöös pakutakse juba 1995. aastast koolinoortele tasuta paarinädalasi karate- või judotreeninguid ning loenguid ohtust käitumisest ja õnnetuste ennetamisest. Praeguseks tegutseb programm üle Eesti erinevates Eesti linnades ning viimastel aastatel on osalejaid olnud igal suvel tuhatkond.

 

Rohelise Kooli liikumine 
Eestis juhib programmi Eesti Looduskaitse Selts ja selle tegevusi viib ellu Tartu loodusmaja. Programmis on 12 keskkonnaga seotud teemat, näiteks jäätmed, prügi, toit, energia, transport ja elurikkus. Koolidel ja lasteaedadel on vabad käed, mil viisil kõige paremini teemasid oma õppetöösse lõimida, et aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Üle maailma on võrgustikus lisaks Eestile veel 63 riiki ja üle 59 000 õppeasutuse.