- Reset + Prindi

Annetajale

HAK-100Presidendi Kultuurirahastu on tänulik annetuste eest, millega soovitakse toetada kultuuri-, sotsiaal-, haridus- ja teadusalast tegevust Eestis. Annetada on võimalik nii Kultuurirahastu juba käivitatud tegevuste jätkamise toetuseks kui ka teha ettepanekuid uuteks algatusteks. Viimaste läbiarutamiseks palume ühendust võtta Kultuurirahastu juhatajaga.

Toetada saab kas ühekordse või püsiva annetusega:

Makse saaja: Rahandusministeerium

Pangakonto: EE891010220034796011

Viitenumber: 3500080909

Selgitus: SA Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu

Kultuurirahastu järgib oma tegevuses annetuste kogumise head tava ning kuulub tulumaksusoodustusega mittetulundusühenduste nimekirja, mis tähendab, et annetustele kehtivad mitmed maksusoodustused.

Annetajate nimed avalikustame Maksu- ja Tolliametile ning oma aastaaruandes, kui annetaja ei soovi teisiti.

Siit leiate majandusaasta aruanded pdf vormingus.