- Reset + Prindi

Presidendi Kärajad 10.10.2007

Presidendi Kärajad 10.10.2007

President Ilves ütles Pärnus Presidendi Kärajate nimelist väitluspäeva avades, et kui talgud on ühise kehalise töö tegemine, siis kärajad on selle vaimne vaste.

„Juba Eesti muinasajast tuntud „kärajatel“ arutleti keerulisemate ühiskonna sõlmpunktide, kohtuasjade, rahu- ja sõja ning muude küsimuste üle,“ ütles president Ilves. „Kärajad on seega nõupidamine ja rahvakoosolek ühtaegu.“

Eesti ja Euroopa tuleviku küsimustele keskenduva väitluspäeva Pärnus korraldasid Vabariigi Presidendi mõttekoda, Avatud Eesti Fond ja Pärnu Konverentsid.

„Mõttekoda on eri elualade ja erialade esindajatest, teadlastest ning kultuuriinimestest koosnev kogu – presidendi nõuandev kogu,“ sõnas Eesti riigipea. „Aga me ei taha neid nõuandeid ainult endale hoida. Tahame jõuda olulistes küsimustes laiema avalikkuseni,“ lisas ta, pannes kohaletulnutele südamele, et need viiksid sõnumi kaasa ka nendele, kes täna väitluspäevale ei mahtunud.

Väitluspäeva esimese poole sisustas 2006. aasta sügisel asutatud presidendi mõttekoja esimene avalik üritus pealkirjaga Presidendi Kärajad, kus professor Marju Lauristini, akadeemik Peeter Tulviste, õigusteaduste doktori Lauri Mälksoo ja NO99 teatri direktori Tiit Ojasoo eestvõttel arutleti Eesti ühiskonna sidususe ja sallivuse üle.

Pärastlõuna jätkus Avatud Eesti Fondi traditsioonilise, järjekorras 12nda Avatud Ühiskonna Foorumiga, kus publiku ees diskuteerisid Euroopa tuleviku teemadel president Toomas Hendrik Ilves, Euroopa Välissuhete Nõukogu tegevjuht Mark Leonard ja Sofias paikneva Liberaalstrateegiate Keskuse nõukogu esimees Ivan Krastev.

Väitluspäeva lõpetas president Ilvese ning Pulitzeri preemia laureaadi, ajakirjanik Anne Applebaumi avalik kahekõne ajaloo mõtestamisest, Euroopast ja Venemaast. Järgnes ühine vastuvõtt väitluspäeva ning sealsamas toimunud Pärnu Juhtimiskonverentsi külalistele.

Korraldajad seadsid enesele eesmärgiks koondada täna ja tulevikus ühisesse diskussiooniruumi avaliku võimu, ettevõtluse ja kodanikuühiskonna liidreid, kuivõrd ülesanne Eesti arengu ja hea käekäigu eest seista on kõigil ühine.