- Reset + Prindi

Koosolekud ja ettekanded

29. august 2016
Teema: "Eesti ja Euroopa tulevik"


28. august 2015
Teema: "Pagulased ja pagulaspoliitika"
Matti Maasikas: Euroopa ja pagulased
Rainer Saks: Pagulased ja Eesti julgeolek
Arnold Sinisalu: Pagulased ja Eesti julgeolek
Ilmar Raag: "Pagulased, laiem rändepoliitika ja strateegiline kommunikatsioon"
Kristina Kallas: "Pagulaste vastuvõtmine ja kohanemine"
Janek Mägi: Praktiline vaade Eesti hetkeolukorrale praeguste ja tulevaste pagulastega


23. oktoober 2014

Teema: "Venekeelne haridus- ja meediaruum Eestis"
Jevgeni Ossinovski ettekanne gümnaasiumide eestikeelsele õppele ülemineku mõjudest
Vitali Belobrovtsevi ettekanne venekeelsest inforuumist


16. aprill 2014

Teema: "Julgeolek"
Jüri Luik
Merle Maigre
Ants Laaneots
Robert Kitt: "Eesti julgeoleku majanduslikud aspektid"
Raul Rebane


11. september 2013

Teema: "Infoühiskonnast ketserlikult"
Anto Veldre: "Infoühiskonna tulek. Strukturaalne ketserlus"
Taavi Kotka: "Tehnoloogia arengute majanduslik ning sotsiaalne mõju"


9. aprill 2013

Teema: Eesti riigireform
Ene-Margit Tiit: Kellele meil oleks riigireformi teha?
Külli Nõmm: Riigi suurusest, ülesehitusest ja selle pidamisest


29. august 2012
Teema: "Majandus/rahandus"
Ardo Hansson: Majanduse olukorrast Euroopas ja kodumaal
Robert Kitt: Rikkad ja õnnelikud on need rahvad, kelle eesmärgiks pole rikkus ja õnn, vaid vähene vaesus


13. juuni 2012
Teema: "Internetiajastu"
Henri Laupmaa ja Daniel Vaarik: "Vabadus internetiajastul"
Vabariigi President "D2ASA - uus võimalus" 


2
0. märts 2012
Teema: "Eetika"
Margit Sutrop: Eetikast ja moraalist
Liia Hänni: Eetika ja demokraatia kooskõla: eetiline demokraatia


2
. september 2011
Teema: "E-tervis"
Madis Tiik: E-tervis: mida oleks vaja teha ja mida oleks reaalne teha?
Hanno Pevkur: E-tervis: kuidas edasi?
Margit Sutrop: E-tervise eetilised aspektid
Margus Punab: Mõnest olulisest probleemist ja mõnest unistusest


24. märts 2011
Teema: "Keerulised süsteemid ja sallivus"
Jüri Engelbrecht: Komplekssüsteemid - miks oleks hea neist rohkem teada (maht: 30,4 MB)
Leo Mõtus: Peegel-universum ja ilmneva käitumise haldamine komplekssüsteemides
Robert Kitt: Komplekssed sotsiaalsüsteemid
Alar Kilp: Sallivuse juured ja piirid
Margit Sutrop: Kas peaksime sallima ka sallimatust?


14. detsember 2010
Teema: "IT-akadeemiast ja Eesti IT-arendamisest"
Taavi Kotka ja Sten Tamkivi: Eesti IKT sektori tööjõuvajadus
Üllar Jaaksoo: IKT kõrgharidus (maht: 18,5 MB)
Marlon Dumas: Vaade Eesti IT-asjandusele väljastpoolt tulija vaatenurgast


27. august 2010
Teema "Karistusõigus"
Jaan Sootak: Karistusõiguse adekvaatsus - õiguse iseolemine ja mida ühiskond õigusest ootab
Sten Lind: Judex non calculat
Jüri Saar: Kui ohtlik on ohtlikkus? Karistusjärgse kinnipidamise näitel


13. mai 2010
Teema "Välispoliitika"
Kadri Liik: Välispoliitika ja ooperilaulmise mõningatest ühisjoontest
Maria Mälksoo: Eesti välispoliitika mälupoliitilisest horisondist
Vahur Made: Mittepolaarne ja sinopolaarne maailmasüsteem


9. märts 2010
Teema "Psühholoogiline kaitse"
Raul Rebane: Psühholoogilisest kaitsest
Uku Arold: Psühholoogilisest kaitsest Eestis
Marju Lauristin: Infosõja sihtrühmad ja psühholoogilise kaitse võimalused
Ilmar Raag: Strateegilise kommunikatsiooni paradigmast
Juhan Kivirähk: Psühholoogiline kaitse ja arvamusuuringud


9. detsember 2009
Teema "Emakeelne kõrgharidus"
Tõnis Lukas: Eesti kõrghariduspoliitika proovikivid
Alar Karis: Ülikool ja maailm


20. august 2009
Töökoosolek mõttekoja korraldusest
Toomas Hendrik Ilves


3. juuli 2009
Teema "Ajakirjandus"
Mart Kadastik: Kas ajakirjandusel on aega?
Hans H. Luik: Eesti ajakirjandus hajuva tähelepanu tingimustes
Tiina Kaalep: Anonüümsusest ja vastutusest ajakirjanduses
Tiit Hennoste: Uudisväärtustest kommenteerimisväärtusteni


28. aprill 2009
Teema "Arutlev demokraatia"
Marju Lauristin: Arutleva demokraatia võimalikkusest Eestis mõttetalgute näitel


3. veebruar 2009
Teema "Eesti loomemajandus"
Jüri Engelbrecht: Kas Eesti asi on investeerida teadmistesse?
Rein Raud: Loomemajandusest
Martin Aadamsoo: Loomemajandusest


12. detsember 2008
Teema "Majandus"
M. Ross: Eesti Panga majandusprognoos ja rahapoliitilised järeldused


6. august 2008
Teema "Maaelu ja elu maal"
Tõnu Õnnepalu: Maaelu ja elu maal
Andres Rõigas: Elu võimalikkusest maal


3. juuni 2008
Teema "Innovatsioon"
Jaan Tallinn: Skype
Teet Jagomägi: I Regio lugu. II Innovatsioonist
Andres Sutt: Innovatsioonist avalikus sektoris


10. aprillil 2008
Teema "Rahva tervis ja privaatsus"
Margus Punab: Tervise mõõdikud ja epidemioloogilised teadusuuringud
Mati Rahu: Epidemioloogilised teadusuuringud ja privaatsuse riive
Peeter Ross: Elektroonsete terviseandmete kättesaadavus


27. veebruaril 2008
Teema "Haridus ja tööturg Eestis. Eesti teaduse, hariduse ja tehnoloogia arendamisest"
Märten Ross: Sissejuhatuseks tööturust üldiselt
Tairi Rõõm: Haridus ja tööturg
Martti Raidal: Teaduspoliitika, loosungid ja tegelikkus
Jaan Einasto; Mart Saarma: Eestis teaduse, hariduse ja tehnoloogia arendamisest ehk kuidas saada suureks vaimult? 1
Jaan Einasto; Mart Saarma: Eestis teaduse, hariduse ja tehnoloogia arendamisest ehk kuidas saada suureks vaimult? 2


27. novembril 2007
Teema "Eestluse tulevik. Millised on meie väärtused?"
Toomas Kukk: Mis on eestluse tulevik?
Tiina Kirss: Mis on eestluse tulevik? Mis on meie väärtused?
Margit Sutrop: Missugused eestlaste väärtused vajavad kaitset?


13. augustil 2007
Teema "Innovatsioon"
Jaan Einasto: Innovatsioonist ja teadusest
Marek Tiits: Innovatsioon ja majandus
Ott Pärna: Innovatsioonist ja arengust


11. juunil 2007
Teema "Venekeelne haridus Eestis"
Tõnis Lukas, Katri Raik: Arvandmeid vene õppekeelega koolide kohta


24. aprillil 2007
Teema "Eesti mälu"
Toomas Hiio Vabariigi Presidendi Mõttekojas 24. aprillil 2007
Marek Tamm: Amnestia ja anamneesia: mälukonfliktidest Eesti ühiskonnas


14. veebruaril 2007
Teema "Energeetika: Eesti reaalsed valikud"
Einari Kisel: Energeetika ja majandus
Sandor Liive: Tuumaenergia: arengud maailmas ning Eesti Energia võimalikust rollist Läänemere regioonis
Raul Mälk: Energeetika ja välispoliitika
Raivo Vilu: Põlevkivienergeetika


18. detsembril 2006
Avakoosolek
Toomas Hendrik Ilves