Tutvustus

Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu on Vabariigi Presidendi eestvõttel 1993. aastal algatatud sihtasutus, mis koondab üksikisikute, ettevõtete, organisatsioonide ja ühenduste rahalisi annetusi Eesti kultuuri-, haridus- ja teadusalase tegevuse toetamiseks. Kultuurirahastu tegevust kavandab ja juhib nõukogu, igapäevast tööd korraldab juhataja.

Kultuurirahastu annab välja Vabariigi Presidendi noore kultuuritegelase preemiat, noore teadlase ja noore IT-teadlase preemiat ning noore haridustegelase preemiaid koos reaalainete eripreemiaga.

Traditsiooniliseks tegevuseks on kujunenud rahvaluulepreemiate väljaandmine ning Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi läbiviidava õpilaste ajaloo-alaste uurimistööde konkursi toetamine.

Väljaspool nimetatud konkursse Kultuurirahastu praegu stipendiumite või toetuste taotlusi vastu ei võta.

Võta ühendust:

Triin Toomesaar
Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu juhataja
vpinfo@vpk.ee
Telefon 631 6202
A. Weizenbergi 39, 15050 Tallinn