Välisriigi au- või teenetemärgid

Eesti kodanik, kellele on antud välisriigi au- või teenetemärk, peab esitama mõistliku tähtaja jooksul pärast au- või teenetemärgi saamist avalduse Vabariigi Presidendi Kantseleile selle teenetemärkide registris registreerimiseks.
Avaldusele lisatakse koopia au- või teenetemärgi tunnistusest.

Ankeedi võib ka käsitsi või ekraanil täita ning välja trükkida.