Miniatuuri/rosettmärgi taotlemine

Teenetemärgi kavaleril on õigus taotleda lisaks talle antud teenetemärgile teenetemärgi miniatuuri ja täiendavat rosettmärki. Taotlus (koos riigilõivu tasumist tõendava dokumendi või selle koopiaga) esitatakse Vabariigi Presidendi Kantseleile. Enne taotluse esitamist tuleb tasuda riigilõiv riigilõivuseaduses sätestatud suuruses.

Vabariigi Presidendi Kantselei teeb otsuse taotluse rahuldamise kohta 30 päeva jooksul taotluse saamisest arvates ning väljastab taotletu teenetemärgi kavalerile mõistliku tähtaja jooksul.

Riigilõivumäärad:
1) miniatuur – 39 eurot;
2) rosettmärk – 13 eurot.

Riigilõivu tasumisel märkida saajaks Rahandusministeerium
Riigilõiv tasuda kontole SEB a/a EE891010220034796011 (10220034796011) või Swedbank a/a EE932200221023778606 (221023778606)
Tasumisel märkida viitenumbriks 2900080584
Selgituseks märkida taotleja (teenetemärgi kavaler) nimi

Ankeedi võib ka käsitsi või ekraanil täita ning välja trükkida.