Tartu Herbert Masingu Kool ja seksuaalvägivalla kriisiabikeskus

20.06.2019

Tartu Herbert Masingu Koolis on kasutusel tore õppetuba, mis on jagatud eraldi pesadeks, kus igal tegevusel on oma koht. Näiteks on siin lugemispesa ja mängupesa. Kõik see aitab lapsel oma kogemusi raamistada ja neile süsteemselt läheneda. 

 © Tarmo Haud