Teadusleppe allkirjastamine

19.12.2018

Eesti erakondade esimehed ning teadusasutuste, teadlaste ja suurimate ettevõtlusorganisatsioonide esindajad allkirjastasid teadusleppe, millega tõstetakse teadus- ja arendustegevuse riiklik rahastamine 1 protsendini sisemajanduse kogutoodangust. 

 © Mattias Tammet/Vabariigi Presidendi Kantselei