Eesti jälgib tähelepanelikult neid pingutusi, mida Ukraina teeb teel, et muutuda euroopalikuks avatud ühiskonnaks. 

 © Vabariigi Presidendi Kantselei