- Reset + Prindi

President Kaljulaid: kolme mere algatus on hea näide usaldatava ühenduvuse põhimõtete rakendamisest

President Kaljulaid: kolme mere algatus on hea näide usaldatava ühenduvuse põhimõtete rakendamisest © Mattias Tammet, Office of the President

07.09.2021

Tänapäeva maailma üks võtmeküsimusi on, kes kontrollib meie majanduste ja igapäevaelu toimimise aluseks olevat taristut, seega peame mõtlema kuidas luua usaldatava ühenduvuse põhimõtetest lähtuvat piiride ülest infrastruktuuri, lausus president Kersti Kaljulaid täna Tallinna digitippkohtumisel. „Kolme mere algatuse investeerimisfond on suurepärane näide avaliku ja erasektori koostööst piiriüleste taristuprojektide elluviimisel ehk usaldatava ühenduvuse loomisest,“ lisas riigipea. Tallinna digitippkohtumise keskmes olev usaldatav ühenduvus on laiem raamistik, kuidas demokraatlikud riigid võiksid läheneda ennekõike majanduse ja julgeoleku seisukohast kriitilise tähtsusega taristu arendamisele.

President Kaljulaidi sõnul on 110 miljoni inimesega kolme mere regioon aastaid vedanud kogu Euroopa Liidu majanduskasvu ning võrreldes ülejäänud Euroopa Liidu riikidega kasvavad siinsed majandused aastas umbes 1,2% rohkem. „Selle trendi jätkumise üheks oluliseks eelduseks on nutikad taristuinvesteeringud, mille toel realiseerida uusi ärimudeleid ning kasvatada eksporti. Samuti annab see võimaluse arendada uut tarka taristut, et jõuda kiiremini kliimaneutraalsuseni,“ lausus riigipea.

„Kolme mere piirkonnal on suur majanduslik potentsiaal ja kolme mere algatuse investeerimisfond võimaldab leida vajalikke investeeringuid, et veelgi kiiremini areneda. Fondi fookus on eelkõige energia-, transpordi-ja digisektori taristu loomisel. Meie eelis on ka see, et kolme mere piirkonnas on vähem piiravat taristut ja pärandvarana kaasa tulevaid süsteeme, mis raskendavad uute rajamist. Saame kohe luua parimad võimalikud kaasaegsed lahendused,“ lausus president Kaljulaid, lisades et kolme mere algatus loob uusi võimalusi ka koostööks meie idapartnerlusriikidega, kellega jagame ühist ajalugu.

Tallinn Digital Summit 2021 rõhutab piiriüleste taristuprojektide, geopoliitika ning digitaalsete tehnoloogiate vahelist seost. Tippkohtumisel arutatakse, kuidas luua ja rakendada usaldust ja vaba andmevahetust, et muuta suuremahulised piiriülesed taristuinvesteeringud läbipaistvaks ning erasektorile atraktiivseteks eesmärgiga edendada majanduskasvu, riikidevahelist ühtekuuluvust ja piirkondlikku julgeolekut.