- Reset + Prindi

President Kaljulaid allkirjastas neli seadust

19.05.2021

President Kersti Kaljulaid allkirjastas täna karistusseadustikku, kalandusturu korraldamist, nakkushaiguste ennetamist ja tõrjet ning riigivaraseadust  puudutavad muudatused.

Valitsuse algatatud karistusseadustiku muutmise seadusega (mittesularahalised maksevahendid) võetakse Eesti õigusesse üle Euroopa Liidu direktiiv 2019/713, mis käsitleb mittesularahaliste maksevahenditega seotud pettuste ja võltsimise vastast võitlust ja millega asendatakse nõukogu varasem raamotsus. Seaduse ainsa muudatusega tõstetakse omastamise sanktsiooni ülemmäära ehk vangistust ühelt aastalt kahele aastale.

Valitsuse algatatud kalandusturu korraldamise seaduse ja karistusregistri seaduse muutmise seadusega tehtavad muudatused mõjutavad siseveekogudel kutselise kalapüügiga tegelevaid isikuid, kes on toime pannud tõsiseid kalapüüginõuete rikkumisi ja taotlevad Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKFi) toetust.

Valitsuse algatatud nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise seadusega tehtavad muudatused aitavad toetada Terviseametit tervishoiualase hädaolukorra lahendamisel, sealhulgas järelevalve tegemisel.

Valitsuse algatatud riigivaraseaduse muutmise seadus sätestab ühtsed ja selged alused riigi tarkvara avalikkusele tasuta kasutamiseks andmiseks ja riigivara valitsejate vaheliseks riigi tarkvara ristkasutuseks.