- Reset + Prindi

President Kaljulaid kuulutas välja kolm seadust  

16.03.2021

President Kersti Kaljulaid kuulutas täna välja tsiviilnõudes täitemenetluse lõpetamist, asendus- ja järelhooldusteenuse paindlikumat korraldamist ning aktsiisivabastuse loa taotlemist puudutavad seadusemuudatused.

Täitemenetluse seaduse muudatustega soovitakse lihtsustada ja täpsustada täitemenetluse lõpetamist tsiviilnõudes. 2011 aasta aprillist jõustus tsiviilseadustiku üldosa seaduse muudatus, mis nägi ette, et jõustunud kohtuotsusega tunnustatud nõude ning muude täitedokumentidest tulenevate nõuete aegumistähtaeg on 10 aastat varasema 30 aasta asemel. Seega aeguvad mitmed võlad arvates 1. aprillist 2021. Muudatusega tekib nüüd kohtutäituril võimalus tsiviilnõudes täitemenetlus täitmise aegumise korral lõpetada ja võlgnik ei pea selleks enam ise kohtu poole pöörduma.

Sotsiaalhoolekande seaduse muudatustega tagatakse asendus- ja järelhooldusteenuse paindlikum korraldus, laiendatakse inimeste ringi, kellel on õigus igakuistele peretoetustele ja suurendatakse kohalike omavalitsuse üksuste võimalusi järelhooldusteenust vajavate noorte toetamiseks. On ka rida teisi muudatusi, näiteks kehtestatakse ühtsed riigilõivumäärad tegevusloa alusel osutatavatele sotsiaalteenustele, järelhooldusteenuse puhul on kohaliku omavalitsuse üksustel võimalus toetusfondi vahendite arvelt kasutada vahendeid kõikidele asendushoolduselt ja eestkostelt lahkunud isikutele kuni nende 24. eluaasta lõpuni, mis kehtiva regulatsiooni järgi on vanuseliselt erinev.

Aktsiisiseaduse muudatustega antakse energia aktsiisivabastuse luba taotlevatele ja luba omavatele ettevõtjatele paindlikkus valida aktsiisisoodustusele kvalifitseerumise hindamisperioodi pikkust. Edaspidi saab ettevõtja vabalt valida hindamisperioodi pikkuseks lõppenud üks kuni neli järjestikkust majandusaastat. Suurem paindlikkus annab võimaluse pandeemiast tulenevaid või muudel põhjustel ajutisi majandusraskusi kogevatele ettevõtjatele täita suurema tõenäosusega aktsiisisoodustuse lävendkriteeriumid ning seeläbi vältida raskemal perioodil võimalikku aktsiisivahe tasumise kohustust.

 

Kommunikatsiooniosakond

Tel 631 6229

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.