- Reset + Prindi

Vabariigi Presidendi ettepanek erakondadele poliitiliseks kompromissiks: siduge rahvahääletus Riigikogu usaldusega

11.01.2021

President Kersti Kaljulaid pöördus täna õhtul kõikide Riigikogu fraktsioonide poole ettepanekuga siduda kavandatav abielu mõiste teemaline rahvahääletus riigikogu usaldusega. See tähendab, et kui rahvahääletusele pandud eelnõu rahva toetust ei leia, kuulutatakse välja erakorralised parlamendivalimised.

President Kaljulaid rõhutab kõigile parlamendifraktsioonidele täna õhtul välja saadetud kirjas, et vastavalt kehtivale perekonnaseaduse § 1 sõlmitakse abielu Eestis mehe ja naise vahel. „Kavandatav abielureferendum on mõeldud seda fakti üle kinnitama, samas kui pole üheselt selge, millised mõjud on rahvahääletuse teistsuguse tulemuse puhul. Arvestades ka uuringutulemusi, mis näitavad, et suure osa Eesti inimeste jaoks ei ole sellise rahvahääletuse korraldamine praegusel ajal oluline või vajalik, oleks minu hinnangul mõistlik selle rahvahääletuse korraldamisele kuluv aeg ja raha kulutada meie ühiskonda hetkel kurnava viiruskriisi lahendamiseks,“ kirjutab riigipea.

Samas toob Vabariigi President välja, et mõistab, et Riigikogu enamusel on tahe abielu mõiste teemal rahvahääletus siiski läbi viia. Eesti Vabariigi kehtivas põhiseaduses on selleks ka võimalus loodud - põhiseaduse § 105 annab võimaluse panna seaduseelnõu või muu riigielu küsimus rahvahääletusele. „Praegu on kavandatud rahvahääletus läbi viia muu riigielu küsimusena, mis ei too kaasa mingit poliitilist vastutust. Kui tegemist on parlamendisaadikute enamuse hinnangul tõesti niivõrd olulise riigielu küsimusega, mille osas rahvahääletuse läbiviimine antud ajahetkel on möödapääsmatu, oleks aus see siduda ka enda poliitilise vastutusega. Teen ettepaneku praegune menetlus katkestada ning esitada küsimus abielu mõiste kohta vastavalt põhiseaduse § 105 toodud võimalusele seaduseelnõuna. See oleks oma olemuselt usaldushääletus praegusele Riigikogu koosseisule,“ ütles president Kaljulaid.

Vastavalt põhiseaduse § 105 kuulutab rahvahääletusel vastuvõetud seaduse Vabariigi President viivitamatult välja. Kui rahvahääletusele pandud seaduseelnõu ei saa poolthäälte enamust, kuulutab Vabariigi President välja Riigikogu erakorralised valimised.

„See oleks aus käitumine valijate suhtes ja samm selle poole, et taastada parlamendi ja poliitika usaldus ja väärikus. Eesti rahvas tahab Riigikogu üle uhke olla ning kutsun teid üles selleks põhjust andma,“ pöördus Vabariigi President Riigikogu liikmete poole.

Riigipea saadetud kirja tekst:

 

Austatud Riigikogu liikmed

Olen viimastel päevadel süveneva murega jälginud Riigikogu tegevust nn abielureferendumi (Riigikogu otsus „Rahvahääletuse korraldamine abielu mõiste küsimuses“ OE 288) menetlemisel.

Demokraatia tähendab rahva võimu. See tähendab, et rahva valitud enamusel peab olema võimalus ka oma poliitikat ellu viia. Demokraatia sügavam tuum tähendab aga ka enamuse vastutust vähemuse ees. See tähendab ka opositsiooniga arvestamist, eriti arvestades, et ükski koalitsioon ega opositsioon pole meie poliitilises süsteemis igavene.

Käimasolev menetlus on toonud kaasa samme nii rahvaesindajate enamuse kui vähemuse poolt, mis ei ole suure tõenäosusega kooskõlas ei kehtivate seadustega ega meil välja kujunenud praktikate ja tavadega. Taunimist väärivad nii mitmedki muudatusettepanekud kui sammud opositsiooni sõnaõiguse piiramiseks.

Vastavalt kehtivale perekonnaseaduse § 1 sõlmitakse abielu Eestis mehe ja naise vahel. Kavandatav abielureferendum on mõeldud seda fakti üle kinnitama, samas kui pole üheselt selge, millised mõjud on rahvahääletuse teistsuguse tulemuse puhul. Arvestades ka uuringutulemusi, mis näitavad, et suure osa Eesti inimeste jaoks ei ole sellise rahvahääletuse korraldamine praegusel ajal oluline või vajalik, oleks minu hinnangul mõistlik selle rahvahääletuse korraldamisele kuluv aeg ja raha kulutada meie ühiskonda hetkel kurnava viiruskriisi lahendamiseks.

Mõistan, et Riigikogu enamusel on tahe abielu mõiste teemal rahvahääletus siiski läbi viia. Eesti Vabariigi kehtivas põhiseaduses on selleks ka võimalus loodud. Põhiseaduse 
§ 105 annab võimaluse panna seaduseelnõu või muu riigielu küsimus rahvahääletusele.

Põhjus, miks põhiseaduse loojad on seda võimalust näinud just Riigikogu otsusena, peitubki vajaduses erakondadeüleselt kokku leppida hääletusele pandavas küsimuses. Arusaamine sellest, milline peaks olema vastus sellele küsimusele, võib olla erakonniti erinev, kuid küsimuses tuleb omavahel kokku leppida. Seetõttu on jäetud ka võimalus opositsioonile parlamentaarse obstruktsiooniga seda protsessi mõjutada.

Täna seda üksmeelt paraku ei paista. Vähene konstruktiivsus ning soovimatus seda ühisosa leida jääb paljudele Eesti inimestele arusaamatuks ning vähendab poliitika ja poliitikute üldist usaldusväärsust. See vähendab ka Eesti inimeste usku oma riigi vastu.

Kõike eeltoodut arvestades pöördungi teie – kõikide Riigikogu fraktsioonide –
poole ettepanekuga, mis võimaldaks tekkinud patiseisu lahendada ning asuda otsima vähemalt elementaarset koostööd erakondade vahel.

Teen ettepaneku:

1.             Katkestada praegu menetluses oleva OE 288 II „Rahvahääletuse korraldamine abielu mõiste küsimuses“ muu riigielu küsimusena menetlemine.

2.             Esitada küsimus abielu mõiste kohta vastavalt põhiseaduse § 105 toodud võimalusele seaduseelnõuna, mis oleks oma olemuselt usaldushääletus praegusele Riigikogu koosseisule.

Rahvahääletuse korraldamine muu riigielu küsimusena nagu see praeguses OE 288 plaanitud on, ei too kaasa mingeid tagajärgi rahvaesindajatele endile. Kui tegemist on parlamendienamuse hinnangul tõesti niivõrd olulise riigielu küsimusega, mille osas rahvahääletuse läbiviimine antud ajahetkel on möödapääsmatu, oleks aus see siduda ka enda poliitilise vastutusega. Põhiseaduse § 105 annab selleks ka võimaluse – panna oma ettepanek rahvahääletusele seaduseelnõuna, mille täpne sõnastus lepitakse erakondade vahel kokku.

Rahvahääletusel vastuvõetud seaduse kuulutab Vabariigi President viivitamatult välja.
Kui rahvahääletusele pandud seaduseelnõu ei saa poolthäälte enamust, kuulutab Vabariigi President välja Riigikogu erakorralised valimised.

See oleks aus käitumine valijate suhtes ja samm selle poole, et taastada parlamendi ja poliitika usaldus ja väärikus. Eesti rahvas tahab Riigikogu üle uhke olla ning kutsun teid üles selleks põhjust andma.

Lugupidamisega

Kersti Kaljulaid