- Reset + Prindi

President Kaljulaid: Eesti e-valimised on usaldusväärsed  

President Kaljulaid: Eesti e-valimised on usaldusväärsed    © Kaitseministeerium

16.11.2020

 

President Kaljulaidi kutsel kogunes täna õhtul riigikaitse nõukogu, mis arutas Eesti valimissüsteemi ja e-valimiste turvalisust ja liitlassuhteid Ameerika Ühendriikidega.

 „Esimest korda oma ametiajal olin sunnitud riigikaitse nõukogu kokku kutsuma reaktsioonina meie riigi sammudele, mis halvendavad Eesti demokraatia tervist ja julgeolekut,“ ütles president Kaljulaid ja rõhutas, et ta räägib sihilikult just „riigi sammudest“, sest kui kõnelevad ministrid, kõneleb nende suu läbi meie riik.

„Ja riigi sõnad on riigi teod. Nii mõistavad seda meie enda inimesed, nii mõistavad seda ka meie liitlased, partnerid, kõik teised riigid. Nii mõistame ka meie neid ja lootus, et kõikides maailma nurkades tegeletakse meie sisepoliitika detailse analüüsiga, on selgelt liigoptimistlik.“

Riigipea kutsus riigikaitse nõukogu kokku, kui rahandusminister Martin Helme ja toonane siseminister Mart Helme seadsid kahtluse alla Eesti viimaste valimiste aususe, e-hääletamise usaldusväärsuse ning väitsid, et valimistel esines võltsimisi. „Kõik need etteheited said valimisteenistuse ja –komisjoni poolt tänasel nõukogu koosolekul ümber lükatud. Eesti valimissüsteem on usaldusväärne, nii et saan kõigile Eesti inimestele kinnitada – meie valimised ja e-hääletamine on turvalised, kasutage neid julgelt nii nagu varemgi,“ sõnas riigipea nõukogu istungile järgnenud pressikonverentsil.

Riigikaitse Nõukogu sai valimisteenistuselt ka ülevaate, kuidas seni on e-valimiste turvalisust auditeeritud ja kontrollitud ning väliskaubanduse ja IT minister Raul Siem tutvustas oma seisukohti täiendavateks audititeks. Nõukogu arutas ka eelmisel nädalal ilmnenud asjaolu, justkui enne järgmist sügist poleks võimalik tehniliste arenduste viibimise tõttu rahvahääletusi või valimisi läbi viia. „Praeguseks on selge, et tööd korraldatakse nii ümber, et vajadusel saab rahvahääletust koos e-hääletusega läbi viia soovitud ajal. Aga tulevikuks saime siit kindlasti õppetunni, et nii tähtsate arenduste puhul nagu on valimised, mis on ju demokraatia toimimise üheks alustalaks, peab alati arvestama, et seadusloome ja tehniline võimekus astuks ühte jalga,“ rääkis president Kaljulaid.

Teise küsimusena arutas riigikaitse nõukogu täna Eesti julgeolekut ja liitlassuhteid Ameerika Ühendriikidega. „Nõukogu ühine seisukoht oli, et meil on olnud väga hea koostöö praeguse Ameerika administratsiooniga, on olnud kõigi eelnevatega ja on ka järgmisega, kui see ühel hetkel ametisse asub. Meie töötame nende Ameerika juhtidega, kelle Ameerika rahvas demokraatlikult ametisse valib,“ ütles riigipea ning lisas, et nõukogu arutas erinevaid algatusi ja teemavaldkondi, millele koostöö Eesti ühe tähtsama liitlasega keskendub.

Nõukogu istungile järgnenud pressikonverentsil vastasid lisaks Vabariigi Presidendile ajakirjanike küsimustele riigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe ja vabariigi valimiskomisjoni esimees Oliver Kask.

Riigikaitse nõukogu on nõuandvaks organiks Vabariigi Presidendi juures ning nõukogu istungid toimuvad vastavalt vajadusele. Nõukogu koosseisu kuuluvad Riigikogu esimees, peaminister, Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees, Riigikogu väliskomisjoni esimees, välisminister, kaitseminister, rahandusminister, siseminister, justiitsminister, majandus- ja taristuminister, väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister ning kaitseväe juhataja. Nõukogu arutab riigikaitse seisukohalt olulisi küsimusi ja avaldab nende kohta arvamust.