- Reset + Prindi

President Kaljulaid: peame e-residentsuse uuesti mõtestama

05.06.2018

Vabariigi Presidendi kutsel kogunesid täna Jääkeldris e-residentsuse programmiga seotud osapooled, et arutada, milline võiks olla programmi tulevik ning kuidas maandada üleskerkinud riske.

„E-residentsusest võib saada väga edukas projekt, mis õnnestumise, väikese õnne ja õigete otsuste puhul võib muutuda tõeliseks edulooks ja oluliseks rahvuslikuks tuluallikaks. Me kõik tahame puhast Eestit, mis oleks seejuures ka rikas. XXI sajandil asub meie ainus tõeline loodusvara kahe kõrva vahel ning e-residentsus võimaldab seda nutikust sealt kõvasti kaevandada ja maailmale müüa," ütles president Kaljulaid pärast kohtumist.

Riigipea sõnul on programmi senise kolme ja poole aasta jooksul arendatud start-up ettevõtte meetodil ning see on maailmas meile palju tähelepanu toonud ning aidanud kinnistada edumeelse digiriigi kuvandit. „Samas on kasvades välja tulnud ka terve rida probleeme ning nüüd ongi otsustamise koht, millisel kujul e-residentsuse arendamisega edasi minna, milline saab olema e-residentsus 2.0. Mis on see ärimudel ja kuidas Eesti inimestel on võimalik sellelt teenida? Keda me e-residentideks ootame? Koos kõigi asjassepuutuvate osapooltega tulebki nüüd jõuda arusaamisele, kuidas maandada üles kerkinud riskid ja neile küsimustele vastata," sõnas Vabariigi President.

Kohtumisel lepiti kokku, et 1. detsembriks töötavad eksperdid kõiki osapooli kaasates välja e-residentsus 2.0 teekaardi, mis kaardistab ära nii e-residentsuse potentsiaali, kui ka riskid ja probleemid ja võimalused nende maandamiseks.

Ümarlaual osalesid e-residentsuse programmi vedajad ja nõukogu, erinevate ministeeriumide, Finantsinspektsiooni, Eesti Panga, politseistruktuuride, RIK-i, RIA, advokatuuri, Notarite Koja, Teenusmajanduse Koja jt moel või teisel e-residentsuse programmiga kokku puutuvate osapoolte esindajad.

Eesti on esimene riik maailmas, mis hakkas alates 2014. aasta detsembrist pakkuma riigi väljastatavat digitaalset residentsust mitteresidentidele. E-resident saab asutada ettevõtte interneti teel, juhtida ettevõtet ise kohal viibimata, tegutseda asukohast sõltumatult. E-residentsus ei anna kodakondsust, maksuresidentsust, elamisluba ja Eestisse või Euroopa Liitu sisenemise luba.