- Reset + Prindi

President Kaljulaid kuulutas välja sotsiaalhoolekande seaduse muudatused

26.03.2018

President Kersti Kaljulaid kuulutas täna välja sotsiaalhoolekande seaduse muudatused, millega luuakse õiguslik alus erinevatest riiklikest registritest 16–26-aastaste noorte kohta päringute tegemiseks, et läbisõelumise teel ehk automaatselt välja selgitada noored, kes võivad vajada abi.

Riigipea märkis, et nii selle kui teiste analoogsete seadusemuudatuste puhul, millega riik tulevikus võtab endale õiguse ja kohustuse töödelda inimeste andmeid, tuleb erilist rõhku pöörata andmekaitse küsimustele.

„Tunnustan seadusandja otsust pöörata kõrgendatud tähelepanu noortele, sh abivajavatele noortele, et suurendada nende tööhõivevalmidust ja haridustaset ning kaasata noori tööturule. Samas on riigi eeldus, et kõikide nö sõelale jäävate noorte puhul on õigustatud riigi sekkumine nende eraellu, väga laiaulatuslik ning võib teatud puhkudel minna vastuollu inimeste põhiõigusega. Kutsun siinkohal nii seadusandjat kui täidesaatvat võimu üles erakordse hoolikusega suhtuma inimeste õigusesse privaatsusele, et keegi ei tunneks põhjendamatult kuklas „suure venna" liigvalvsat pilku," ütles president Kaljulaid seadust välja kuulutades. Riigipea avaldas soovi ka ise lähiajal kohtuda andmekaitseasjatundjate ning ministeeriumide ja ametite esindajatega, et andmekaitseküsimuste praktikaid arutada.

Lisaks kuulutas Vabariigi President välja riigivaraseaduse muudatused, mille tulemusel viiakse riigi osalusega börsil noteeritud ettevõtete tegevus kooskõlla börsireeglitega ning tagatakse aktsionäride võrdne kohtlemine.

Samuti kuulutas riigipea välja riigikaitseliste sundkoormiste seaduse, millega kehtestatakse sundkoormiste määramise ja täitmise kord riigikaitseliste ülesannete täitmiseks kõrgendatud kaitsevalmiduse, mobilisatsiooni, demobilisatsiooni või sõjaseisukorra ajal.

President Kaljulaid kuulutas täna veel välja Eesti Vabariigi ja Luksemburgi Suurhertsogiriigi vahelise andmete ja infosüsteemide majutamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse, mille alusel saab Luksemburgi riiklikku andmekeskusesse majutada Eesti riigi järjepidevuse tagamiseks olulised andmed ja kriitilised andmekogud, mis suurendab Eesti digitaalse ühiskonna turvalisust ja andmete majutamise kvaliteeti.

Vabariigi Presidendi Kantselei

Kommunikatsiooniosakond