- Reset + Prindi

President Kaljulaid rõhutas Riigikogu avakõnes õigusloome kvaliteedi olulisust

11.09.2017

Vabariigi President pidas tänasel Riigikogu sügishooaja avaistungil parlamendis kõne, milles kutsus seadusandjat üles parandama õigusloome kvaliteeti, toetama jätkuvalt tehnoloogilist arengut ning hoiduma õiguskindluse murendamisest.

„Et kaitsta õigusriiki ja demokraatiat, on seadusandja võtnud enda peale kohustuse järgida hea õigusloome tavasid. Et püsiks inimeste usk õigusriiki ja seadusandja pädevusse, peab seadusandja suutma näha tervikpilti. Seaduseelnõude väljatöötamiskavatsused ja mõju hindamine ei tohi olla tüütu formaalsus, mida täidetakse vaid vormiliselt või kui õnnestub, siis välditakse üldse. Juhtumipõhine ja läbimõtlematu seadusloome, mis ei arvesta kehtiva õigussüsteemiga või reageerib enim klikke saanud päevapoliitilistele uudislugudele toodab alati rakendamise probleeme, täiendavat seaduste muutmise vajadust, lisakulusid, närvilisust ja õiguslikku ebakindlust," ütles riigipea parlamendi ees peetud kõnes. Ta pidas vastutustundetuks olukorda, kus riigikogu annab paberil inimestele küll õigused, kuid nende rakendamiseks vajalikke samme ei astu ning tõi näiteks kooseluseaduse.

Vabariigi President tunnustas oma kõnes parlamenti ka tehnoloogilise arengu toetamise eest. „On väga hea, kui seadusandja selle asemel, et edasiminekule paragrahvidega vastu hakata, nende arengutega kaasa liigub. Tehnoloogilise arengu toetamisel on Eesti Riigikogu kindlasti parlamentide maailmameister. Hoidke seda positsiooni!" ütles president Kaljulaid.

Kõne täisteksti saab lugeda siin.