- Reset + Prindi

Riigipea kuulutas välja 27 seadust

22.06.2017

President Kersti Kaljulaid kuulutas täna välja 27 erinevat seadust. Teiste hulgas said riigipea allkirja haldusreformi, pakiroboteid, taksoteenust ja riigipea puhkust reguleerivad seadused.


„Haldusreformi õiguslik raam on nüüd loodud. See ei ole aga reformi lõppfaas, siit alles algab töö reformi sisustamiseks. Ma loodan väga, et nüüd läheb omavalitsustes põhiaur sellele, et läbi mõelda, kuidas korraldada oma elu pärast sügisesi valimisi. Need, kes veel tänagi vaidlevad piiride üle ja ümber, on juba kaotanud,“ ütles riigipea maavalitsuste tegevuse lõpetamisest tuleneva Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja teiste haldusreformi elluviimisega seotud seaduste muutmise seaduse ning Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse muutmise seaduse väljakuulutamisel.

Liiklusseaduse muutmise seadusega kehtestatakse väikese kiirusega põhiliselt kõnniteel liikuvate vähemalt osaliselt automaatselt liikuvate sõidukite definitsioon ning taoliste sõidukite liiklemise nõuded. Seaduse eesmärk on aidata kaasa Eesti innovaatiliste ettevõtete tegevusele, kes kasutavad nn robotliikureid. „Ajal, kui paljudes kohtades arutatakse selle üle, kas peaks kuidagi roboteid täiendavalt maksustama hakkama, sest need võtavad inimestelt töökohti, räägime meie robotite ja innovatsiooni võimustamisest. Ja mitte ainult ei räägi, nüüd on sellest saanud ka konkreetne seadus ja raamistik, mille üle on hea meel,“ ütles president Kaljulaid ning avaldas heameelt ka nn UBERi-eelnõu seaduseks saamise üle. Ühistranspordiseaduse, liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadusega reguleeritakse platvormipõhist taksovedu. Seadus sätestab eraldi taksoveo liigina infoühiskonna teenuse vahendusel osutatava sõitjateveo, mille puhul nii tellimine kui hinna arvestamine toimub läbi IT-platvormi.

Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse ja Vabariigi Presidendi töökorra seaduse muutmise seadusega loobutakse Vabariigi Presidendi puhkuse regulatsioonist. Seadus viib riigipea tegevust reguleerivad õigusaktid kooskõlla nii tegeliku olukorra kui ka tänapäevase digitaalse maailma võimalustega, milles Vabariigi President saab täita oma ülesandeid igal ajal ja igal pool. „Minu soov oli, et seadusandja leiaks lahenduse senisele olukorrale, kus tegelik elu ja õigusruum astusid erinevat jalga. Konkreetne lahendus, mis seadusesse kirja sai, oli seadusandja tahe ning ma austan seda,“ ütles riigipea.

Lisaks kuulutas president Kaljulaid välja riigihangete seaduse, käibemaksuseaduse ja riigikaitseseaduse muutmise seaduse, Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni kohaldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse, karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse, kriminaalmenetluse seadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmise seaduse, töövaidluse lahendamise seaduse, spordiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse, õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise seaduse, töövõimetoetuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse, liiklusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse, liiklusseaduse, liikluskindlustuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse, maagaasiseaduse ja elektrituruseaduse muutmise seaduse, audiitortegevuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse, kogumispensionide seaduse ja investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse, kalapüügiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse, atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse, looduskaitseseaduse muutmise seaduse, kiirgusseaduse muutmise seaduse, atmosfääriõhu kaitse seaduse ja keskkonnaseadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse ning keskkonnaseire seaduse muutmise seaduse.

Vabariigi Presidendi Kantselei
avalike suhete osakond