- Reset + Prindi

President Kaljulaid: Eesti julgeolekuolukord on hetkel rahulik

10.04.2017

Täna kogunes Kadriorus Jääkeldris riigipea kutsel riigikaitse nõukogu, mille fookuses olid viimase nädala sündmused Süürias ning nende mõju Euroopa ja lähiümbruse julgeolekusituatsioonile, aga ka terroriaktid Peterburis ja Stockholmis.

"Meie ametkonnad teevad head tööd ja on infot analüüsinud ning olnud ka tihedas suhtluses meie partneritega. Süüria sündmuste pikemaajalisi rahvusvahelisi mõjusid on täna veel vara hinnata, aga julgeolekuolukord meie piirkonnas on praegu rahulik," ütles president Kaljulaid pärast nõukogu istungit. Küll toonitas riigipea, et me peame jätkuvalt valmis olema erinevateks infooperatsioonideks kogu Euroopas, mille eesmärk võib olla kahtluste külvamine ja segaduse tekitamine.

Ühtlasi tunnustas riigipea Eesti ajakirjandust, mis on toimunud sündmusi rahulikult ja tasakaalukalt analüüsinud. "Niisamuti tänan ma Eesti inimesi, kes on tähelepanelikud meie ümber toimuva suhtes," ütles riigipea.


Riigikaitse nõukogu on nõuandvaks organiks Vabariigi Presidendi juures ning nõukogu istungid toimuvad vastavalt vajadusele.

Nõukogu koosseisu kuuluvad Riigikogu esimees, peaminister, Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees, Riigikogu väliskomisjoni esimees, välisminister, kaitseminister, rahandusminister, siseminister, justiitsminister, majandus- ja taristuminister ning kaitseväe juhataja. Nõukogu arutab riigikaitse seisukohalt olulisi küsimusi ja avaldab nende kohta arvamust.


Vabariigi Presidendi Kantselei
avalike suhete osakond