- Reset + Prindi

President Kaljulaid: Eesti ja Rootsi ettevõtjad on muutunud võrdsemaks

18.10.2016

President Kersti Kaljulaid pidas täna avakõne konverentsil Swedish Business Awards 2016, kus rõhutas, et Rootsi ja Eesti äriringkonnad on muutunud ettevõtluses üha võrdsemateks partneriteks.

Kaljulaid ütles, et kui ajalooliselt on Rootsi ettevõtted otsinud Eestist kas häid ärivõimalusi või ka leevendust kodumaisele palgasurvele, siis nüüd on selge suund ühise ja võrdsetel alustel ettevõtluse suunas. "Eesti haritud tööjõu palgatase ei sobi enam odavale tööjõule rajatud ärimudelitesse. Küll aga on meie ülikoolid ja teadlased üha rohkem hakanud mõistma, mida tähendab ka praktikas teadmistepõhises majanduses osalemine," selgitas Kaljulaid Eesti-Rootsi majandussuhetes toimunud dünaamika muutust.

Selleks, et Eesti majanduskeskkond püsiks atraktiivne ka edaspidi, peab Kaljulaid oluliseks läbipaistva ja paindliku tegutsemiskeskkonna loomist nii era- kui avalikus sektoris. "Meie maksusüsteem peab arenema koos majanduses toimuvate muutustega. Väikse riigina on paindlikkus meie suurim vara ning see peab olema ühine arusaam kõigil otsustustasanditel hoolimata maailmavaatest," ütles Kaljulaid.

Eestis on üle 1800 Rootsi kapitalil põhineva ettevõtte. Rootsi on ka Eesti suurim ekspordipartner, kuhu läheb 17% Eesti ekspordist. Viimase 20 aasta jooksul on veerand välismaistest otseinvesteeringutest Eestisse tulnud läbi Rootsi.


Vabariigi Presidendi Kantselei
avalike suhete osakond