Usbekistani, Mongoolia ja Iisraeli suursaadikute volikirjad (29.10.2020)