Endel Lippmaa mälestusmedali üleandmisel (30.09.2020)