Iraani, Korea, Moldova ja Norra suursaadikute volikirjad (24.08.2020)