Kohtumas Eesti Inimarengu Aruande tegijatega (16.06.2020)