Brigaadikindrali auastmete üleandmisel Enno Mõtsile ja Ilmar Tammele (18.06.2020)