Bellingshauseni teelesaatmine Bellingshauseni mõisast (16.07.2019)