Presidendi kultuurirahastu esimene sotsiaaltöö preemia (19.06.2019)