Kommunikatsiooni- ja sisutootmise ettevõtte Vivendi omanikest said e-residendid (25.01.2019)