IX Eesti Spordi Kongress - kuidas lapsed sportima saada? (15.11.2018)