Nõukoda, mille liikmed aitavad kaasa mõelda ÜRO julgeolekunõukogu mittealalise liikme kampaanias (11.07.2017)