Eesti inimarengu aruande ametlik tutvustus Riigikogu istungitesaalis (01.06.2017)