Kohtumine Euroopa soolise võrdõiguslikkuse instituudi direktori Virginija Langbakk'iga (11.05.2017)