Sissekanne Veljo Tormise kaastunderaamatusse (27.01.2017)