Kohtumine välkõppusele Okas kogunenud reservväelastega kaitseväe harjutusalal Männikul (03.12.2016)