Kohtumine Euroopa Komisjoni rände, siseküsimuste ja kodakondsuse voliniku Dimitris Avramopoulos'ga (17.10.2016)