Kohtumine Euroopa Inimõiguste Kohtu presidendiga (13.10.2016)