- Reset + Prindi

"Presidendipaari rõiva’ tetti Seto Rõiva Kuah", Setomaa, 24.02.2017

© Rene Riisalu

24.02.2017

Vabariigi President Kersti Kaljulaid ja herr Georgi-Rene Maksimovski omma' otsustanu Eesti Vabariigi aastapääväle pühendet vastavõtul kanda' seto rahvarõivit.

Säändse avvuväärse otsusõ takah omma' herrä Maksimovski seto juurõ'.

Seto Käsitüü Kogo tervit´ rõõmu ja vastutust tundõh s´ood otsust.

Presidendipaari rõiva' tetti Seto Rõiva Kuah.

Päädisainer, meistri, rätsep ja teostaja om Mehiläse Margit. Margit om saanu Seto Kongressi Vanõmbidõ Kogolt tiitli Aasta Ettevõtja 2015 ja Aasta Käsitüüettevõtja 2016 avvuhinna Eesti Rahvakunsti ja Käsitüü Liidult.

Presidendi rõivakomplekt om kostüüm seto rõiva ainõtõl.

Sukmann om valmistõt tummõsinitsest sammõtist, visn´averevä siidivuudriga. Sukmanni alaviir om kaunistõt heegeldet pärlpailaga. Tummõsinine sammõt tuu esilõ sündmusõ pidulikkusõ ja sobis Eesti Vabariigi lipu ni presidendi aamõdiketi ja aamõdirahaga. Hammõ kangas om valmis koet mustidsõ käsitüümeistri piili pääl uma sada aastat tagasi ja om s´ooaoni eräkogoh rullikäänetült uutnu väärikat kandjat. Hamõh om kurrutõt ja kaunistõt vana moodu perrä. Käüseotsa' omma' kaunistõt pailu ja helmiga. Sukmanni mano käu lavvakutõga koet vüü.

Komplekti mano käu valgõ villasärk. Villasärk om villanõ, valmistõt vanaaolidsõ niti perrä. Kaunistusõs om kasutõt karvapaila, käsitsi heegeldet pärlpaila ja kaaruskaunistust.

Rõividõ mano käuva' ka musta' nüürega puulsaapa'.

Herrä Georgi-Rene Maksimovski rõiva' omma' traditsioonilidsõh võtmõh luudu.

Herr kand linadsõst kangast valmistõt miihihamõht, midä kaunistas pudelisuu vüü. Kaadsa' omma' ummõldu villadsõst kangast. Laja säläga särk om villadsõst kangast. Säläilostus om tettü Verska muuseumi kogodõh olõva suursärgi perrä. Jalah kand herr seerega saapit. Kroonis om seto mehe kaap, midä seto miihil oll´ kombõs ar' võtta' õnnõ kerikoh.

Päädisainer-meistri Mehiläse Margit kinnitäs, õt vastutusrikka tüü teostamisõl om olnu suur osa hüäl kuuhtüül, ja tehnäs meistrit.

Lillmaa Terje valmist´ villasärgilõ ja sukmannilõ heegeldet pärlpaila, kaarusõ', lavvakutõga koet vüü ni pudelisuu vüü.

Miihihammõ tikandi' tekk´ Nõlvaku Anu.

Naisihammõ kurrut´ Raudsepä Age.

Mehe kaadsa' ummõl´ Leesmendi Anu.


Artikkel Setomaa veebilehel.