kantseleisVabariigi Presidendi
Kantselei

Vabariigi Presidendi Kantselei toetab Vabariigi Presidenti seadusest tulenevate ülesannete täitmisel. Kantselei korraldab Vabariigi Presidendi riigisisest ja -välist suhtlemist, juhib infovahetust meedia, avalikkuse ja teiste partneritega, valmistab ette õigusakte, haldab Vabariigi Presidendi valitsemisele kuuluvat riigivara ning täidab teisi ülesandeid.

A. Weizenbergi 39
15050 Tallinn

tel. 631 6202
faks:631 6250
vpinfo@vpk.ee

Avaldused

- Reset + Prindi

Euroopa riigipeade ühisavaldus Euroopa päeva puhul

Räägime Euroopast

Soovime õnnitleda kõiki Euroopa kodanikke Euroopa päeva puhul.

Seekordne Euroopa päev on eriline. Teist aastat järjest tähistame seda katsumusterohke COVID-19 pandeemia tingimustes. Me tunneme kaasa kõikidele, kes on seetõttu kannatanud.

Tänavune Euroopa päev on eriline ka sellepärast, et see tähistab Euroopa tuleviku konverentsi algust. Kutsume kõiki ELi kodanikke kasutama seda harukordset võimalust kujundada meie ühist tulevikku.

Seda Euroopa tulevikku käsitlevat arutelu ümbritsevad asjaolud erinevad oluliselt varasemate aastate omadest. Võib tunduda, et praeguses olukorras ei ole Euroopa tuleviku süvitsi arutamiseks piisavalt aega. Vastupidi, COVID-19 pandeemia on tuletanud meile meelde, mis on elus tegelikult tähtis: meie tervis, meie suhe looduse ja kaasinimestega, vastastikune solidaarsus ning koostöö. See tõstatas küsimusi selle kohta, kuidas me oma elu elame. See näitas Euroopa integratsiooni tugevaid, aga ka nõrku külgi. Me peame sellest kõigest rääkima.

Loe edasi