Avaldused https://president.ee/et/meediakajastus/avaldused Fri, 17 Sep 2021 11:29:03 +0000 Joomla! - Open Source Content Management et-ee Eesti, Läti, Leedu ja Poola presidentide ühisavaldus Valgevene kohta 23. august 2021, Kiiev https://president.ee/et/meediakajastus/avaldused/16752-eesti-laeti-leedu-ja-poola-presidentide-uehisavaldus-valgevene-kohta-23-august-2021-kiiev https://president.ee/et/meediakajastus/avaldused/16752-eesti-laeti-leedu-ja-poola-presidentide-uehisavaldus-valgevene-kohta-23-august-2021-kiiev Aasta tagasi, augustis 2020 lootsid Valgevene kodanikud, et neil on õigus otsustada oma riigi tuleviku üle vabadel valimistel. Valgevene ametivõimud ei kuulanud neid. Rahumeelsel rahvaliikumisel osalejaid on riigi lähiajaloos ennenägematul kombel karistatud vangistuse, pagenduse või vaigistamisega. Lootus on asendunud hirmu ja kasvavate repressioonidega. Me väljendame solidaarsust kõikide Valgevene inimestega, kelle õigusi on nende kodumaal piiratud.

Me jälgime üha kasvava murega välismaal viibivate Valgevene kodanike õiguste rikkumisi. Ryanairi lennu 4978 maanduma sundimine oli riiklik kaaperdamine ja enneolematu rahvusvahelise õiguse rikkumine, mis ei ole vastuvõetav.

Alates juunist oleme seisnud silmitsi hübriidrünnakutega Euroopa Liidu ja NATO idapiiril. Haavatavaid kolmandate riikide kodanikke kasutatakse ära Valgevenest ebaseaduslike piiriületuste korraldamiseks. See ei ole rändekriis, vaid Aljaksandr Lukašenka režiimi korraldatud poliitiline hübriidoperatsioon, et juhtida tähelepanu kõrvale režiimi üha sagenevatelt inim- ja kodanikuõiguste rikkumistelt. Me mõistame selle vastuvõetamatu käitumise hukka. Asjatu surve ja hoolimatud teod ei muuda meie kokku lepitud poliitikat Valgevene kriisi suhtes.

]]>
EST Avaldused Mon, 23 Aug 2021 09:27:07 +0000
Vabariigi Presidendi avaldus seoses viimaste päevade sündmustega Afganistanis   https://president.ee/et/meediakajastus/avaldused/16724-vabariigi-presidendi-avaldus-seoses-viimaste-paeevade-suendmustega-afganistanis https://president.ee/et/meediakajastus/avaldused/16724-vabariigi-presidendi-avaldus-seoses-viimaste-paeevade-suendmustega-afganistanis “On kriipivalt valus vaadata neid kaadreid, mis viimastel päevadel Afganistanist maailma jõuavad. See lootuse kustumine, see hirm ja kaos, see valu, mis neist kaadritest paistab, teeb haiget kõigile, kes peavad kalliks inimõigusi ja iga inimese õigust turvalisele elule.

Neil päevil on palju küsitud, kas Eesti osalemine koos liitlastega Afganistani missioonil oli viga või kas me oleme läbi kukkunud? Vastates neile küsimustele kitsast Eesti perspektiivist, siis kindlasti oleme me saanud sellel missioonil kaasa lüües palju tugevamad liitlassuhted ja suurema turvatunde me riigile. Eesti on tänu sellele missioonile paremini kaitstud.

]]>
EST Avaldused Mon, 16 Aug 2021 09:28:28 +0000
Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse väljakuulutamisel https://president.ee/et/meediakajastus/avaldused/16679-isikut-toendavate-dokumentide-seaduse-muutmise-ja-sellega-seonduvalt-teiste-seaduste-muutmise-seaduse-vaeljakuulutamisel https://president.ee/et/meediakajastus/avaldused/16679-isikut-toendavate-dokumentide-seaduse-muutmise-ja-sellega-seonduvalt-teiste-seaduste-muutmise-seaduse-vaeljakuulutamisel Riigikogu võttis 15. juunil vastu isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse, millega asutatakse elektrooniline andmekogu ABIS. Vabariigi Presidendi põhiseadusest tulenev ametikohus on hinnata, kas Riigikogus vastu võetud seadus on Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlas ning seadus kas välja kuulutada või saata tagasi parlamenti nende vastuolude kõrvaldamiseks.

See – ja üksnes see – on alus, millest oma otsustes seadusi välja kuulutada või kuulutamata jätta olen lähtunud. Nii ka seekord.

]]>
EST Avaldused Tue, 29 Jun 2021 02:26:55 +0000
Euroopa riigipeade ühisavaldus Euroopa päeva puhul https://president.ee/et/meediakajastus/avaldused/16560-euroopa-riigipeade-uehisavaldus-euroopa-paeeva-puhul https://president.ee/et/meediakajastus/avaldused/16560-euroopa-riigipeade-uehisavaldus-euroopa-paeeva-puhul Räägime Euroopast

Soovime õnnitleda kõiki Euroopa kodanikke Euroopa päeva puhul.

Seekordne Euroopa päev on eriline. Teist aastat järjest tähistame seda katsumusterohke COVID-19 pandeemia tingimustes. Me tunneme kaasa kõikidele, kes on seetõttu kannatanud.

Tänavune Euroopa päev on eriline ka sellepärast, et see tähistab Euroopa tuleviku konverentsi algust. Kutsume kõiki ELi kodanikke kasutama seda harukordset võimalust kujundada meie ühist tulevikku.

Seda Euroopa tulevikku käsitlevat arutelu ümbritsevad asjaolud erinevad oluliselt varasemate aastate omadest. Võib tunduda, et praeguses olukorras ei ole Euroopa tuleviku süvitsi arutamiseks piisavalt aega. Vastupidi, COVID-19 pandeemia on tuletanud meile meelde, mis on elus tegelikult tähtis: meie tervis, meie suhe looduse ja kaasinimestega, vastastikune solidaarsus ning koostöö. See tõstatas küsimusi selle kohta, kuidas me oma elu elame. See näitas Euroopa integratsiooni tugevaid, aga ka nõrku külgi. Me peame sellest kõigest rääkima.

]]>
EST Avaldused Sat, 08 May 2021 02:48:40 +0000
Poola, Eesti, Leedu, Läti ja Ukraina presidentide ühisavaldus 3. mai põhiseaduse 230. aastapäeva tähistamisel Varssavis https://president.ee/et/meediakajastus/avaldused/16554-poola-eesti-leedu-laeti-ja-ukraina-presidentide-uehisavaldus-3-mai-pohiseaduse-230-aastapaeeva-taehistamisel-varssavis https://president.ee/et/meediakajastus/avaldused/16554-poola-eesti-leedu-laeti-ja-ukraina-presidentide-uehisavaldus-3-mai-pohiseaduse-230-aastapaeeva-taehistamisel-varssavis Meie, Poola, Eesti, Ukraina, Läti ja Leedu presidendid, kohtume täna Varssavis, et tähistada koos 3. mai põhiseaduse vastuvõtmise 230. aastapäeva. Selle pöördelise Rzeczpospolita õigussüsteemi reguleeriva õigusakti vastuvõtmine 1791. aastal oli ajaloolise tähtsusega. Tegemist oli meie maailmajao esimese ja maailma teise nüüdisaegse põhiseadusega.

Pidades meeles ajaloolisi kogemusi, vaatame lootusrikkalt tulevikku ja oleme uhked meie piirkonnas koos saavutatu üle, aga oleme teadlikud ka probleemidest. Oleme veendunud, et meie Euroopa tsivilisatsioonil põhinev ühine kodu ja pärand nõuab, et see oleks rajatud sarnastele põhiväärtustele ja aluspõhimõtetele. Need on vabadus, suveräänsus, territoriaalne terviklikkus, demokraatia, õigusriik, võrdsus ja solidaarsus. Ühendav Euroopa peab jääma avatuks kõikidele riikidele ja rahvastele, kes neid väärtuseid jagavad.

]]>
EST Avaldused Mon, 03 May 2021 07:41:37 +0000
Eesti, Läti, Leedu, Tšehhi, Poola, Rumeenia ja Slovakkia riigipeade ühisavaldus   https://president.ee/et/meediakajastus/avaldused/16376-eesti-laeti-leedu-tsehhi-poola-rumeenia-ja-slovakkia-riigipeade-uehisavaldus https://president.ee/et/meediakajastus/avaldused/16376-eesti-laeti-leedu-tsehhi-poola-rumeenia-ja-slovakkia-riigipeade-uehisavaldus Meie – Eesti, Läti, Leedu, Tšehhi, Poola, Rumeenia ja Slovakkia presidendid – õnnitleme Maia Sandut Moldova Vabariigi presidendi ametisse nimetamise puhul.

Moldova Vabariigi kodanikud on andnud Maia Sandule tugeva mandaadi ja ootavad muudatusi, ambitsioonikamat reformikava, demokraatiat ja lähedasemaid sidemeid Euroopa Liiduga.

Väljendame täit toetust Maia Sandule ja tema pingutustele viia läbi reforme demokraatlikele väärtustele, põhiõigustele ja õigusriigile toetudes. Seisame koos president Maia Sanduga tema püüdlustes kehtestada Moldova Vabariigis toimiv demokraatlik süsteem, mis peegeldab Moldova kodanike tahet. Oleme valmis jagama oma reformide ja Euroopa Liiduga lõimumise kogemusi, mis võiksid kaasa aidata Moldova Vabariigi heaolule teel Euroopa Liidu poole.

]]>
EST Avaldused Thu, 24 Dec 2020 04:30:18 +0000
Leedu, Eesti, Läti ja Poola ühine üleskutse seoses olukorraga Valgvenes 13. augustil 2020 https://president.ee/et/meediakajastus/avaldused/16118-leedu-eesti-laeti-ja-poola-uehine-ueleskutse-seoses-olukorraga-valgvenes-13-augustil-2020 https://president.ee/et/meediakajastus/avaldused/16118-leedu-eesti-laeti-ja-poola-uehine-ueleskutse-seoses-olukorraga-valgvenes-13-augustil-2020 Meie, Leedu, Eesti, Läti ja Poola presidendid kui Valgevene lähinaabrid, NATO ja Euroopa Liidu liikmed, soovime, et Valgevene oleks stabiilne, demokraatlik, sõltumatu ja jõukas riik.

Sestap kutsume Valgevene Vabariigi presidenti üles:

1. leevendama konfliktiolukorda ja lõpetama koheselt oma rahva vastu jõu kasutamine. Kutsume tungivalt üles peatama vägivalda ja austama põhivabadusi, inim- ja kodanikuõigusi, sealhulgas sõna-, meedia-, kogunemis- ja ajakirjandusvabadust;

2. vabastama viivitamatult kõik kinni peetud meeleavaldajad, lõpetama edasine tagakiusamise;

3. alustama viivitamatult dialoogi Valgevene rahvaga. Kuulama oma kodanike häält ja laskma neil vabalt sõna võtta. Omaenda ühiskondade kogemustele ja isiklikele kogemustele tuginedes kutsume üles istuma valitsuse ja kodanikuühiskonna esindajatega ühise riikliku lepituse laua taha. See oleks sobiv samm tõelise riikliku dialoogi alustamiseks. Usume kindlalt, et dialoog on alati parim tee sotsiaalse arengu edendamiseks, reformide ja oma riigi tuleviku arutamiseks.

Kui Valgevene ametivõimud peaksid need eeldused täitma, siis tuleks uksed koostööks rahvusvahelise kogukonnaga jätta avatuks. Isolatsioon ei ole ühegi rahva heaolu ja arengu tee. Oleme valmis pakkuma oma vahendusmeetmeid Valgevenes rahumeelse lahenduse saavutamiseks ja riigi iseseisvuse ja suveräänsuse tugevdamiseks.“

]]>
EST Avaldused Fri, 14 Aug 2020 12:37:25 +0000
Balti riikide presidentide avaldus 8. mail 2020 https://president.ee/et/meediakajastus/avaldused/15965-balti-riikide-presidentide-avaldus-8-mail-2020 https://president.ee/et/meediakajastus/avaldused/15965-balti-riikide-presidentide-avaldus-8-mail-2020
 • Meie, Eesti, Läti ja Leedu presidendid, tähistame 75 aasta möödumist II maailmasõja lõpust Euroopas ning austame kõikide ohvrite mälestust ja liitlassõdurite ohverdust, kes alistasid 8. mail 1945 natsirežiimi, vabastades seega paljud Euroopa riigid okupatsioonist ja lõpetades holokausti õudused.
 • Pärast sõda loodi reeglitel põhineva rahvusvahelise korra ning mitmepoolse koostöö vajaduse tunnustamiseks Ühendatud Rahvaste Organisatsioon, et kaitsta rahu, julgeolekut ja ühiseid väärtusi. Lääne-Euroopa hakkas ellu viima rahul, demokraatial, õigusriigi põhimõtetel ning inimõigustel põhinevat tulevikukujutlust ühtsest ja vabast Euroopast. Uue Euroopa nurgakivid olid Euroopa Nõukogu, NATO ja Rooma leping.
 • Kesk- ja Ida-Euroopa rahvaste jaoks ei tähendanud II maailmasõja lõpp aga vabadust. Selle asemel asendus üks totalitaarne režiim teisega, kui Balti riigid liideti julmalt Nõukogude Liiduga.
 • Kaks halastamatut diktaatorit – Hitler ja Stalin – olid Euroopa Nõukogude Liidu ja Natsi-Saksamaa vahelise Molotovi-Ribbentropi pakti salaprotokollide alusel oma mõjupiirkondade vahel ära jaganud. Pärast II maailmasõja puhkemist 1. septembril 1939. aastal okupeeris ja annekteeris Nõukogude Liit selle pakti ning Saksamaa ja Nõukogude Liidu sõprus- ja piirilepingu tagajärjel Eesti, Läti ning Leedu.
 • Maailmajao kesk- ja idaosa jäid ligi pooleks sajandiks kommunistide valitsuse alla. Nõukogude Liit kasutas Balti riikide alistamiseks ülekaalukat sõjalist jõudu, valimatuid repressioone, massiküüditamist ja täielikku ideoloogilist kontrolli.
 • Nõukogude okupatsioon kestis Nõukogude Liidu lagunemiseni, kuni tänu meie kodanike rahumeelsele ja sihikindlale tegevusele taastati nii meie territooriumil kui ka mujal maailmas aastatel 1990–1991 Eesti, Läti ja Leedu iseseisvus. Mõni aasta hiljem viidi Vene armee meie riikidest välja.
 • Me avaldame austust rohkem kui 60 lääneriigile, kes ei tunnustanud Nõukogude okupatsiooni meie riikides de jure. USA Riigidepartemangu Wellesi deklaratsioon pani 23. juulil 1940 aluse mittetunnustamise poliitikale.
 • Tänapäeval on meie riigid Euroopa Liidu ja NATO lahutamatu osa. Mineviku traagilisi õppetunde ei saa aga unustada. Me rõhutame tõe ja õiguse tähtsust. II maailmasõja ja selle järel Euroopa lõhenemise põhjustanud ajalooliste sündmuste moonutamine on kahetsusväärne püüe ajalugu võltsida ning seada kahtluse alla nüüdisaegse rahvusvahelise reeglitel põhineva korra alustalad.
 • Me mõistame mõjupiirkondade kontseptsiooni kindlalt hukka ja nõuame kõikide riikide võrdsust. Rahvusvaheline julgeolek nõuab rahvusvaheliste õigusaktide ja kokkulepitud normide pidevat järgimist, aga ka kõikide suveräänsete riikide territoriaalse terviklikkuse ja omaenda julgeoleku korraldamise ning ühendustesse ja liitudesse astumise õiguse tingimusteta austamist. Me rõhutame veel kord, et NATO on endiselt meie riikide kollektiivkaitse alustala ning üleatlandiline side on Euroopa julgeoleku ja stabiilsuse tuleviku seisukohast elutähtis.
 • Me usume, et lääne demokraatlikud väärtused ja ühtsus tagavad Balti riikide ning kõikide Euroopa rahvaste tuleviku.
 • ]]>
  EST Avaldused Thu, 07 May 2020 00:37:11 +0000
  President Kaljulaid: Venemaa sõjalise agressiooniga Aasovi merel ei tohi vaikimisi leppida https://president.ee/et/meediakajastus/avaldused/14720-president-kaljulaid-venemaa-sojalise-agressiooniga-aasovi-merel-ei-tohi-vaikimisi-leppida https://president.ee/et/meediakajastus/avaldused/14720-president-kaljulaid-venemaa-sojalise-agressiooniga-aasovi-merel-ei-tohi-vaikimisi-leppida President Kersti Kaljulaid nimetab pühapäeval toimunud Venemaa rünnakut Ukraina sõjalaevadele sõjaks Euroopas ja kutsub rahvusvahelist kogukonda viivitamatult agressiooni hukka mõistma.

   Allpool on riigipea avaldus:

  „Pühapäeval ründas Venemaa Aasovi merel Ukraina sõjalaevu. Me peame nimetama asju õigete nimedega – see on sõda Euroopas. Ukraina rahvas on olnud sõjas alates 2014. aastast ja Krimm on jätkuvalt okupeeritud.

  Kutsun rahvusvahelist kogukonda ja demokraatliku maailma liidreid üles minuga selles avalduses ühinema ning selgelt, üheselt ja viivitamatult Venemaa agressiooni hukka mõistma ning nõudma selle lõpetamist. Juhtunu vaikiv tunnistamine tähendab de facto Krimmi okupeerimise tunnustamist. Seda ei saa väärtuspõhine rahvusvaheline kogukond endale lubada. Sõda Euroopas ei tohi ega saa enam ühelgi ajahetkel olla aktsepteeritud kui asjade tavapärane seis.“

  ]]>
  EST Avaldused Tue, 27 Nov 2018 05:43:10 +0000
  Vabariigi Presidendi avaldus seoses tekkinud valitsuskriisiga https://president.ee/et/meediakajastus/avaldused/14692-president-kaljulaidi-avaldus-valitsuskriisiga-seoses https://president.ee/et/meediakajastus/avaldused/14692-president-kaljulaidi-avaldus-valitsuskriisiga-seoses Head Eesti inimesed

  Kohtusin täna õhtupoolikul kõigi kolme valitsusse kuuluva erakonna esimehega ning me arutasime tekkinud valitsuskriisi ja seda, kuidas seda valitsuskriisi lahendada. 

  Kaheksa päeva tagasi ütlesin välja oma seisukoha, et „Kohustus leida konsensus ja arutada ränderaamistikku vajadusel ka parlamendiga – ja ma arvan, et see vajadus on olemas – see kohustus lasub Vabariigi Valitsusel.“ Mul on tegelikult kahju, et selle kaheksa päeva jooksul oleme jõudnud sellisesse olukorda, kus me peaaegu enam ei mäleta, et meil on võimalus arutada keerulisi küsimusi parlamendis igal ajahetkel. Ka valitsusel on igal ajahetkel see võimalus.

  ]]>
  EST Avaldused Mon, 19 Nov 2018 15:01:15 +0000
  Vabariigi Presidendi avaldus ÜRO rändraamistiku teemal https://president.ee/et/meediakajastus/avaldused/14683-vabariigi-presidendi-avaldus-uero-raendraamistiku-teemal https://president.ee/et/meediakajastus/avaldused/14683-vabariigi-presidendi-avaldus-uero-raendraamistiku-teemal „Nüüd on vähemalt selge, millisel seisukohal on Vabariigi Valitsus ÜRO ränderaamistiku osas.

  Valitsuserakondade üksmeele ootamatu lahtumine on võimaldanud nädal aega kütta ühiskondlikku hüsteeriat, inimestele valetada ja haiget teha. Ka tahtlikult, sidudes ränderaamistiku külge asju, mis küll tõele ei vasta, kuid ühiskonna lõhestamiseks sobivad hästi nagu pagulaste küsimus, mida see deklaratsioon tegelikult ei käsitle. Jah, võib küll noogutada, et see on „tavapärane valimiskampaania“, aga ma ei ole sellega nõus.

  ]]>
  EST Avaldused Thu, 15 Nov 2018 05:52:25 +0000
  Deklaratsioon tähistamaks saja aasta möödumist Eesti, Läti ja Leedu iseseisvumisest ning riikidevahelise partnerluse uuendamise puhul https://president.ee/et/meediakajastus/avaldused/14202-2018-04-04-07-34-40 https://president.ee/et/meediakajastus/avaldused/14202-2018-04-04-07-34-40 Ameerika Ühendriigid, Eesti Vabariik, Läti Vabariik ja Leedu Vabariik,

  tähistades 2018. aastal saja aasta möödumist Eesti, Läti ja Leedu iseseisvuse saavutamisest;

  märkides ära diplomaatiliste suhete sisseseadmise 1922. aasta 28. juulil Ameerika Ühendriikide ning Eesti, Läti ja Leedu vahel;

  pidades meeles Ameerika Ühendriikide järjepidevust Eesti, Läti ja Leedu iseseisvuse tunnustamisel, sealhulgas 1940. aasta 23. juuli Wellesi deklaratsiooniga;

  ]]>
  EST Avaldused Mon, 02 Apr 2018 19:00:00 +0000
  Gruusia ja Eesti presidendi ühisdeklaratsioon https://president.ee/et/meediakajastus/avaldused/13694-2017-11-01-07-53-17 https://president.ee/et/meediakajastus/avaldused/13694-2017-11-01-07-53-17 Eesti president Kersti Kaljulaid ja Gruusia president Giorgi Margvelashvili kohtusid täna Thbilisis Eesti presidendi riigivisiidi ajal Gruusiasse. Riigivisiidiga tähistatakse kahe riigi diplomaatiliste suhete 25. aastapäeva.

  Selle 25 aasta jooksul on need kaks Euroopa riiki loonud kindla aluse tihedateks ja sisukateks suheteks, mis põhinevad ajaloolistel sidemetel, jagatud euroopalikel väärtustel, näiteks demokraatial, õigusriigi põhimõttel ja inimõiguste austamisel, ning ühistel huvidel. Eesti toetab kindlalt Gruusia Euroopa ja Euro-Atlandi püüdlusi.

  ]]>
  EST Avaldused Mon, 30 Oct 2017 20:00:00 +0000
  President Kersti Kaljulaidi avaldus seoses sündmustega Süürias https://president.ee/et/meediakajastus/avaldused/13180-2017-04-07-09-43-59 https://president.ee/et/meediakajastus/avaldused/13180-2017-04-07-09-43-59 Kolme päeva eest Assadi režiimi vastutusel korraldatud keemiarelva rünnak oma rahva vastu on koletu kuritegu, millel pole mingit õigustust. Mitte mingisugust. Senine 2013. aastal sõlmitud rahvusvaheline kokkulepe, millega Süüria loobus keemiarelvadest, on olnud vaid tühi jutt.

  ]]>
  EST Avaldused Fri, 07 Apr 2017 06:43:40 +0000
  Eesti presidendi Kersti Kaljulaidi ja Ukraina presidendi Petro Porošenko ühisavaldus https://president.ee/et/meediakajastus/avaldused/12866-2017-01-23-07-26-23 https://president.ee/et/meediakajastus/avaldused/12866-2017-01-23-07-26-23 Täna kohtusid Tallinnas Ukraina presidendi ametliku Eesti-visiidi käigus Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid ja Ukraina president Petro Porošenko.

  ]]>
  EST Avaldused Mon, 23 Jan 2017 09:23:23 +0000