- Reset + Prindi

Poola, Eesti, Leedu, Läti ja Ukraina presidentide ühisavaldus 3. mai põhiseaduse 230. aastapäeva tähistamisel Varssavis

03.05.2021

Meie, Poola, Eesti, Ukraina, Läti ja Leedu presidendid, kohtume täna Varssavis, et tähistada koos 3. mai põhiseaduse vastuvõtmise 230. aastapäeva. Selle pöördelise Rzeczpospolita õigussüsteemi reguleeriva õigusakti vastuvõtmine 1791. aastal oli ajaloolise tähtsusega. Tegemist oli meie maailmajao esimese ja maailma teise nüüdisaegse põhiseadusega.

Pidades meeles ajaloolisi kogemusi, vaatame lootusrikkalt tulevikku ja oleme uhked meie piirkonnas koos saavutatu üle, aga oleme teadlikud ka probleemidest. Oleme veendunud, et meie Euroopa tsivilisatsioonil põhinev ühine kodu ja pärand nõuab, et see oleks rajatud sarnastele põhiväärtustele ja aluspõhimõtetele. Need on vabadus, suveräänsus, territoriaalne terviklikkus, demokraatia, õigusriik, võrdsus ja solidaarsus. Ühendav Euroopa peab jääma avatuks kõikidele riikidele ja rahvastele, kes neid väärtuseid jagavad.

Mõistame ja toetame järjepidevaid pingutusi, mida teevad kõik meie piirkonna inimesed, keda seob meie rahvastega ühine ajalooline saatus ning kes soovivad sarnaselt meiega saada osa vabaduse ja demokraatia hüvedest, nõudes vapralt oma õiguste austamist. Usume, et rahvaste solidaarsus on meie kõigi jaoks üks rahu, stabiilsuse, arengu, heaolu ja vastupidavuse nurgakividest. Eriti praeguste, meie ühist julgeolekut ähvardavate, ohtude valguses. Nii oleme pühendunud dialoogi jätkamisele ja koostööle meie riikide vahel.