- Reset + Prindi

Leedu, Eesti, Läti ja Poola ühine üleskutse seoses olukorraga Valgvenes 13. augustil 2020

14.08.2020

Meie, Leedu, Eesti, Läti ja Poola presidendid kui Valgevene lähinaabrid, NATO ja Euroopa Liidu liikmed, soovime, et Valgevene oleks stabiilne, demokraatlik, sõltumatu ja jõukas riik.

Sestap kutsume Valgevene Vabariigi presidenti üles:

1. leevendama konfliktiolukorda ja lõpetama koheselt oma rahva vastu jõu kasutamine. Kutsume tungivalt üles peatama vägivalda ja austama põhivabadusi, inim- ja kodanikuõigusi, sealhulgas sõna-, meedia-, kogunemis- ja ajakirjandusvabadust;

2. vabastama viivitamatult kõik kinni peetud meeleavaldajad, lõpetama edasine tagakiusamise;

3. alustama viivitamatult dialoogi Valgevene rahvaga. Kuulama oma kodanike häält ja laskma neil vabalt sõna võtta. Omaenda ühiskondade kogemustele ja isiklikele kogemustele tuginedes kutsume üles istuma valitsuse ja kodanikuühiskonna esindajatega ühise riikliku lepituse laua taha. See oleks sobiv samm tõelise riikliku dialoogi alustamiseks. Usume kindlalt, et dialoog on alati parim tee sotsiaalse arengu edendamiseks, reformide ja oma riigi tuleviku arutamiseks.

Kui Valgevene ametivõimud peaksid need eeldused täitma, siis tuleks uksed koostööks rahvusvahelise kogukonnaga jätta avatuks. Isolatsioon ei ole ühegi rahva heaolu ja arengu tee. Oleme valmis pakkuma oma vahendusmeetmeid Valgevenes rahumeelse lahenduse saavutamiseks ja riigi iseseisvuse ja suveräänsuse tugevdamiseks.“