- Reset + Prindi

Eesti presidendi Kersti Kaljulaidi ja Ukraina presidendi Petro Porošenko ühisavaldus

23.01.2017

Täna kohtusid Tallinnas Ukraina presidendi ametliku Eesti-visiidi käigus Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid ja Ukraina president Petro Porošenko.

Presidendid rõhutasid Eesti ja Ukraina vaheliste kahepoolsete suhete lähedust ja tähtsust. Presidentide sõnul toimib kahe riigi vaheline koostöö edukalt mitmes vastastikust huvi pakkuvas valdkonnas ning Euroopa Liidu ja Ukraina vahelise assotsiatsioonilepingu ja laiaulatusliku ja kõikehõlmava vabakaubanduslepingu (AA/DCFTA) ajutise rakendamise sätted pakuvad riikidele täiendavaid võimalusi majanduskoostöö edasiseks arendamiseks.

Presidendid rõhutasid ÜRO, Euroopa Nõukogu ja Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) osalusel toimuva tiheda rahvusvahelise koostöö tähtsust. Nad toonitasid vastastikuste kandidatuuride toetamise tähtsust ning ühiste prioriteetide järgimist, julgeoleku ja inimõiguste toetamine Euroopas kaasa arvatud. President Kaljulaid mainis Eesti Vabariigi riigipoolset toetust OSCE erijärelevalvemissiooni tegevusele, mille ülesandeks on teostada järelevalvet Minski lepete rakendamise üle, ÜRO inimõiguste järelevalvemissioonile ja Euroopa Nõukogu Ukraina tegevuskavale.

Presidendid rõhutasid, et Eesti ja Ukraina mõistavad ühiselt hukka Venemaa jätkuva agressiooni Ukrainas ja toetavad Ukraina territooriumi – Krimmi Autonoomse Vabariigi ja Sevastoopoli linna – Venemaa-poolse osalise ajutise ebaseadusliku annekteerimise ja okupeerimise mittetunnustamise poliitika jätkuvat rakendamist. President Kaljulaid kinnitas Eesti jätkuvat toetust Ukraina suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele ning Euroopa Lidu poolt vastuseks Venemaa-poolsele agressioonile kehtestatud poliitika järgimist. Mõlemad presidendid nõustusid, et Venemaa-vastaste sanktsioonide lõpetamine tuleb kõne alla alles pärast seda, kui Venemaa hakkab täielikult järgima rahvusvahelise õiguse sätteid ja täitma Minski leppeid.

President Kaljulaid kinnitas, et Eesti on Ukraina edasise Euroopa ja Euro-Atlantilise integratsiooni toetaja. Eesti jätkab Idapartnerluse programmi rakendamist ja sellest saab Eesti üks peamistest prioriteetidest 2017. aasta teisel poolaastal, mil Eestist saab Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja. Presidendid soovivad Ukraina kodanikele viisavabadust võimaldavate protsesside, milleks kehtestatud nõuded Ukraina on täielikult täitnud, kiiret lõpuleviimist. Euroopa Liidu ja Ukraina suhete nurgakiviks jäävad endiselt AA/DCFTA lepped. Mõlemad presidendid kiitsid heaks 2016. aastal vastu võetud ajutise rakendamise sätted ja kutsusid üles ratifitseerimisprotsessi kiirele lõpuleviimisele.

Mõlemad presidendid rõhutasid Ukraina siseriiklike reformide jätkamise tähtsust, tunnustades samal ajal selles vallas tehtud olulisi edusamme. President Kaljulaid kinnitas, et Ukraina toetamine on Eesti jaoks endiselt üks välispoliitilistest prioriteetidest. Arengualane koostöö keskendub jätkuvalt heade valitsemistavade ja demokraatia, ettevõtluskeskkonna ning hariduse toetamisele, pöörates sealjuures erilist tähelepanu info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatele. Humanitaarabi andmisel on endiselt tähelepanu keskpunktis humanitaarkriis Ida-Ukrainas. President Porošenko tänas Eestit Donbassis aset leidnud konflikti käigus haavata saanud Ukraina sõduritele taastusraviteenuste osutamise eest.

Presidendid mainisid NATO ja Ukraina vahelist tihedat koostööd NATO-Ukraina komisjoni raames. President Porošenko tänas Eestit viimase olulise panuse eest Ukraina abipaketti.