Kersti Kaljulaid

* 30.12.1969 Tartus

Vabariigi President
10.10.2016-11.10.2021

 

President Kersti Kaljulaid on sündinud 30. detsembril 1969 Tartus.

Ta omandas hariduse Tartu Ülikoolis: 1992. aastal lõpetas loodusteaduskonna geneetika erialal ning 2001. aastal majandusteaduskonna magistrantuuri.

Aastatel 1994–1999 töötas ta erinevates Eesti ettevõtetes: algul telefonikeskjaamade müügijuhina Eesti Telefonis, hiljem Hoiupank Marketsis ja Hansapank Marketsis.

Aastatel 19992002 oli Kersti Kaljulaid peaminister Mart Laari majandusnõunik. Tema tööülesannete hulka kuulus Peaministri Büroo koostöö korraldamine Eesti Panga, Rahandusministeeriumi ja suuremate eelarvetega ministeeriumidega, samuti suhete koordineerimine Rahvusvahelise Valuutafondi ja muude finantsasutustega (Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank, Põhjamaade Investeerimispank ja Maailmapank). Osales koos rahandusministri ja sotsiaalministriga pensionireformi ettevalmistamisel ning nõustas peaministrit iga-aastastel ministritega peetavatel eelarveläbirääkimistel.

20022004 oli Kaljulaid Eesti Energia Iru Elektrijaama finantsdirektor ja direktor.

20042016 oli ta Euroopa Kontrollikoja Liige. Aastatel 20042006 korraldas Kaljulaid Euroopa Liidu eelarve teadus-arendustegevuse vahendite finantsauditit, 20072010 vastutas ta struktuuripoliitikate auditi eest. 20042007 oli Euroopa Liidu Galileo projekti audiitor. 20102016 koordineeris ta Euroopa Kontrollikoja Aastaaruande ja Kinnitava Avalduse koostamist. Kuulus aastatel 20052007 Europoli Auditikomiteesse, olles selle komitee esimees 2007. aastal. 20062008 oli Kaljulaid Kontrollikoja Haldusasjade komitee esimees. 20102014 vastutas ta Kontrollikoja Aastaaruande metoodika ja Aastaaruande koostamise eest. 2016. aastal töötas põllumajandusauditi vallas.

Lisaks on Kersti Kaljulaid olnud Eesti Geenivaramu Nõukogu liige aastatel 2001–2004. Samuti Tartu Ülikooli Kuratooriumi liige aastatel 2009–2011 ning Tartu Ülikooli Nõukogu esimees 20122016. Kersti Kaljulaid on olnud Kuku raadio Keskpäevatunni saate kaasautor 20022004 ja Kuku raadio Eurominutite toimetaja 20072016.

Kersti Kaljulaid on abielus ja tal on neli last.


Teenistuskäik
2016-2021 Eesti Vabariigi president
20042016 Euroopa Kontrollikoja Liige
20022004 Eesti Energia Iru Elektrijaama finantsdirektor ja direktor
19992002 peaminister Mart Laari majandusnõunik
19941999 töö erinevates Eesti ettevõtetes

Ühiskondlikud organisatsioonid
20012004 Eesti Geenivaramu Nõukogu liige
20092011 Tartu Ülikooli Kuratooriumi liige
20122016 Tartu Ülikooli Nõukogu esimees
20022004 Kuku raadio Keskpäevatunni saate kaasautor
20072016 Kuku raadio Eurominutite toimetaja

Ordenid
2016 Riigivapi teenetemärgi kett
2017 Soome Valge Roosi Rüütliordu suurrist ketiga
2018 Madalmaade Lõvi Ordeni suurrist
2018 Itaalia Vabariigi Teeneteordeni suurrist ketiga
2019 Läti Vabariigi Kolme Tähe ordeni suurrist ketiga
2019 Portugali Vabariigi Prints Dom Henrique ordeni suurrist ketiga
2019 Sloveenia Teeneteorden
2021 Ukraina Vürst Jaroslav Targa I järgu orden

Aunimetused
2018 Lõuna Korea EWHA Naise Ülikooli audoktor
2018 Seouli linna aukodanik, Lõuna-Korea
2020 Helsingi Rootsi Majanduskõrgkooli Hanken audoktor

Tunnustused
2019 Aasta pressisõber
2019 Aasta mesilaste sõber
2019 Aasta Puitmaja Sõber
2020 Vikerkaarekangelane 

Keeled
eesti, inglise, prantsuse, soome