Alar Karis

Eesti Vabariigi president Alar Karis on sündinud 26. märtsil 1958 Tartus, lõpetanud 1976. aastal Tartu 2. Keskkooli (Miina Härma Gümnaasium) ja 1981. aastal Eesti Põllumajandusakadeemia (Eesti Maaülikool) veterinaarina. Seejärel töötas ta Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Instituudis ning hiljem Teaduste Akadeemia Eesti Biokeskuses. 1987. aastast on ta teaduskraad parasitoloogias, hiljem on ta teadlasena keskendunud molekulaargeneetikale ja arengubioloogiale. Ta on töötanud mitme ülikooli juures Saksamaal, Suurbritannias ja Hollandis, alates 1999. aastast oli ta Tartu Ülikooli professor. Alar Karise teadustööd on tema aktiivsel teadlasena tegutsemise perioodil olnud Eesti teadlastest rahvusvaheliselt tsiteeritumate hulgas.

Aastatel 2003-2007 oli Karis Eesti Maaülikooli rektor ja aastatel 2007-2012 Tartu Ülikooli rektor. Ta on juhtinud korduvalt Eesti kõrgkoolide juhte koondavat Rektorite Nõukogu.

Alar Karis oli Eesti Vabariigi riigikontrolör aastatel 2013-2018 ning Euroopa keskkonnaaudiitorite töörühma (EUROSAI WGEA) juht 2014-2018.

Ta oli Eesti Rahva Muuseumi direktor 2018-2021.

Alar Karis on olnud Vabariigi Presidendi akadeemiline nõukogu ja Vabariigi Presidendi mõttekoja liige, Teadus- ja Arendusnõukogu liige, Eestimaa Looduse Fondi nõukogu liige, Euroopa Ülikoolide Assotsiatsiooni nõukogu liige, Eesti Arengufondi nõukogu esimees, Ettevõtluse Arendamise Sihtasustuse ettevõtlus- ja elukeskkonna arendusdivisjoni nõukoja liige, arhiivinõukogu ja muuseuminõukogu ning Tartu Ülikooli muuseumide ja Kirjandusmuuseumi nõukogu liige ja Eesti Maaülikooli nõukogu esimees 2020-2021. Alar Karis on alates 2011. aastast Maailma Kultuurinõukogu liige.

Aastatel 2010-2021 oli ta Tšiili Vabariigi aukonsul Eestis. Alar Karis on Eesti Üliõpilaste Seltsi ja Tartu Rotary Klubi liige.

Alar Karis on abielus, abikaasa Sirje Karis (1956) on Tartu linnamuuseumi direktor, aastatel 2005-2018 oli ta Eesti Ajaloomuuseumi direktor. Peres on üles kasvanud kolm last.

Riigikogu valis Alar Karise Eesti Vabariigi presidendiks 31. augustil 2021 ning ta asus Vabariigi Presidendi ametisse 11. oktoobril 2021.

Teenistuskäik

Alates 2021 Vabariigi President

2018–2021 Eesti Rahva Muuseumi direktor

2013–2018 Riigikontrolör

2007–2012 Tartu Ülikooli rektor

2003–2007 Eesti Maaülikooli rektor

1999–2018 Tartu Ülikooli professor

1998–1999 Tartu Ülikooli tehnoloogiakeskuse erakorraline vanemteadur

1996–1998 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudi erakorraline vanemteadur

1993–1998 Holland Erasmuse Rotterdami Ülikooli teadur

1992–1993 Suurbritannia Rahvuslik Meditsiini Instituudi teadur

1991 Saksamaa Hamburgi Ülikooli külalisteadur

1990–1992 Teaduste Akadeemia Eesti Biokeskuse vanemteadur

1987–1990 Teaduste Akadeemia Eesti Biokeskuse teadur

1981–1987 Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Instituudi teadur

Avaldanud

 „Kiri tulevikku: Artiklid. Sõnavõtud. Intervjuud. Arvamused“ (2012).

 Ordenid

 2007 Valgetähe IV klass

2008 Belgia Kuningriigi Leopoldi ordeni komandöririst

2011 Rootsi Kuningriigi Põhjatähe komandöririst

2013 Soome Lõvi Rüütelkonna komandöririst

2019 Läti Tunnustusristi III klass

2021 Riigivapi teenetemärgi kett

Keeled

inglise, vene