- Reset + PDFPrindi

Tiina Kallavus

1125 kallavus-53Tartu Herbert Masingu Kooli direktor.

Tiina Kallavus on omandanud nii eripedagoogi, sotsiaaltöötaja kui ka muusikaterapeudi eriala. Ta töötas aastaid Ida-Virumaa maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiu osakonna peaspetsialistina ja lastekaitse peaspetsialistina ning üle 10 aasta Tartu Herbert Masingu Kooli direktorina.

Tiina Kallavus on ka aktiivne koolijuhtide eestvedaja Tartus ning erikoolijuhtide ümarlaua looja.


Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.