- Reset + Prindi

Vivian Loonela

Rahvusvahelise koostöö edendaja 

Euroopa Komisjoni ametnik, olnud hea koostööpartner Eesti eesistumise küber- ja digiteemade prioriteetide elluviimisel aastal 2017. 

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.