- Reset + Prindi

Priit Paal

Siseturvalisuse arendaja, politseikolonelleitnant 

Priit Paal on Politsei- ja Piirivalveametis teeninud alates 1990. aastast ning viimased 14 aastat tegelenud sisekontrolli valdkonnaga ehk politseiametnike endi poolt toime pandud süütegude uurimisega. Seeläbi on Paal andnud suure panuse Eesti politsei muutmisele ausaks ja Eesti rahva poolt usaldatud organisatsiooniks. 

Vabariigi Presidendi otsusega antud Kotkaristi V klassi teenetemärk.